Kontakti

PREDSTOJNICA  ODDELKA ZA BABIŠTVO

viš. pred. Anita Prelec, dipl. m. s., Msc.

Namestnica predstojnika

pred. mag. Metka Skubic

VODJA KATEDRE ZA BABIŠTVO
doc. dr. Ana Polona Mivšek dipl.bab.

 _____________________________________________________

KOORDINATOR KLINIČNEGA USPOSABLJANJA
pred. mag. Metka Skubic dipl.bab.,univ.dipl.ped.

____________________________________________________

ODDELČNI ERASMUS KOORDINATOR

pred. Tita Stanek Zidarič dipl.bab., MSc., IBCLC

____________________________________________________

MENTOR 1. LETNIKA
pred. mag. Metka Skubic dipl.bab.,univ. dipl.ped.

MENTOR 2. LETNIKA
pred. mag. Metka Skubic dipl.bab.,univ. dipl.ped.

MENTOR 3. LETNIKA
pred. Tita Stanek Zidarič dipl.bab., MSc., IBCLC

 

 

 

Kategorija: Predstavitev - babištvo