Predstavitev študijskega programa

Babiški forum 2017 na temo mrtvorojenosti in soočanja z izgubo otroka

 

Zapisali: Petra Petročnik, Anita Jug Došler

Na Zdravstveni fakulteti, Univerze v Ljubljani, je v torek, 30.5.2017, okviru organizacije študentov babištva potekal že 4. zaporedni babiški forum. Za letošnjo temo so študenti izbrali mrtvorojenost in soočanje z izgubo otroka, saj prepoznavajo, da je to pri nas še vedno precej tabuizirana tema. Študenti babištva se z mrtvorojenostjo in izgubo lahko srečajo že tekom praktičnega usposabljanja v času študija. Kljub temu, da študijski program zajema dobro teoretično pokritost tematike, velikokrat v praksi ne vedo kako odreagirati v takšnih situacijah. Pristop k žalujočim staršem pa je nemalokrat uganka tudi zaposlenim, ki se pri svojem delu srečujejo z mrtvorojenostjo in procesom žalovanja. Na letošnjem babiškem forumu so spregovorili strokovnjaki različnih smeri, ki so s svojih zornih kotov predstavili svoje izkušnje, znanje in nasvete. Med njimi so bili ga. Petra Urek z Društva Solzice, kjer nudijo podporo staršem, ki so utrpeli izgubo otroka; doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, specialistka klinične psihologije; ga. Nataša Kumer, diplomirana babica; ga. Helena Mole, dr. medicine, specialistka pediatrije; doc. dr. Miha Lučovnik, dr. medicine, specialist ginekologije in porodništva; ga. Lilijana Dreu, socialna delavka in ga. Nikita Blatnik, ki nam je zaupala svojo izkušnjo. Rojstvo mrtvega otroka je strašljiva izkušnja, ki porodnico, njenega partnerja in njuno družino zaznamuje za vse življenje. A obstajajo načini, kako družini, ki ji je smrt vzela težko pričakovanega otroka, olajšati te trenutke in jim pomagati soočiti se s tragedijo. Kljub številnim koristnim  informacijam je pomembno, da se zdravstveni delavci zavedamo, da enotnega načina za pomoč staršem ni, saj je izkušnja vsakega starša z zgubo individualna. Žalovanje je edina pot, ki jo družina mora prehoditi, da lahko znova zaživi. Prav to pot pa lahko zdravstveno osebje družini olajša z ustrezno strokovno pomočjo, podporo in sočutjem.

Študentom babištva, ki so sodelovali pri organizaciji babiškega foruma se zahvaljujemo za ves vložen trud in odlično organizacijo dogodka. Zahvala tudi vsem govornikom, ki so se prijazno odzvali povabilu študentov in ZZBNS za medijsko podporo dogodka.

Fotografije: Veronika Simončič

Kategorija: Obvestila - babištvo