Predstavitev študijskega programa

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ZDRAVSTVENA NEGA

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Strokovni naslov diplomanta: diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani zdravstvenik (VS)

Okrajšava strokovnega naslova: dipl.m.s.(VS), dipl.zn.(VS).

Temeljni cilj programa:

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika, za delo na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Diplomant programa med študijem pridobi znanje in spretnosti, sposobnosti razumevanja in uporabe znanja, odločanja, sporočanja, sporazumevanja in samostojnega pridobivanja znanja.

Diplomant pozna in upošteva načela profesionalne etike, povezuje teoretično znanje z različnih področij s praktičnimi izkušnjami pri delu s pacienti, obvlada teoretično in praktično znanje za samostojno opravljanje negovalnih posegov in za opravljanje dela v interdisciplinarnem timu pri izvajanju diagnostičnih in terapevtskih posegov, ceni spoznanja sorodnih ved in jih povezuje s stroko, ima razvite komunikacijske sposobnosti, tudi v mednarodnem prostoru, sprejema pedagoško delo za vzgajanje in izobraževanje lastnega kadra ter sprejema raziskovalno delo.

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 1. stopnje 2019-2020

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 1. stopnje 2018-2019

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 1.stopnje 2017-2018

Uvodna predstavitev za bruce 2018/19

Kategorija: Študij - zdravstvena nega