Predstavitev študijskega programa

Študijski program druge stopnje ZDRAVSTVENA NEGA

 Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk: 120

Strokovni naslov diplomanta: magistrica zdravstvene nege, magister zdravstvene nege

Okrajšava strokovnega naslova: mag.zdr.nege

Temeljni cilji programa:

Cilj tega podiplomskega študijskega programa je zadovoljitev potreb po visoko usposobljenih medicinskih sestrah in drugih zdravstvenih delavcih, ki bodo izvajali najzahtevnejše naloge na področju zdravstvene nege, vodili negovalne time, se vključevali v zdravstvene in interdisciplinarne time, izvajali promocijo zdravja in zdravstveno vzgojno izobraževanje, se ukvarjali s pedagoško dejavnostjo in raziskovanjem.

Cilj programa je usposobiti magistratne za usmerjeno strokovno, organizacijsko in znanstveno razmišljanje ter za reševanje strokovnih, organizacijskih in znanstvenih problemov s področja zdravstvene nege in zdravstva nasploh.

Vsaka stroka se lahko razvija le z lastnim raziskovalnim delom. Te možnosti zdravstvena nega formalno do sedaj ni imela, ker je bilo izobraževanje v stroki zaključeno po visokostrokovni stopnji. Z možnostjo magistriranja in kasneje tudi doktoriranja bo stroka lahko zagotovila lastne raziskovalne kadre in s tem tudi lastne pedagoške kadre z ustreznimi habilitacijami.

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje 2019-2020

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje 2018-2019

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje 2017-2018

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje 2016-2017

Kategorija: Študij - zdravstvena nega