Akademske izmenjave

Izvajanje pedagoških dejavnosti na tujih partnerskih institucijah visokošolskim učiteljem in sodelavcem prinese pomembne mednarodne izkušnje, s katerimi lahko izboljšajo in obogatijo svoj učni proces ali celo razvijejo nove predmete in študijske programe. Učitelji Zdravstvene fakultete imajo možnost gostovanja na več kot 30 Evropskih institucijah. Za zdravstveno fakulteto je pomembno tudi gostovanje tujih učiteljev pri nas. Le-ti so aktivno vključeni v sam pedagoški proces. Mednarodna izmenjava učiteljev prispeva k bolj kakovostnim in učinkovitim učnim tehnikam ter k splošni kakovosti celotne fakultete. Akademske izmenjave na Zdravstveni fakulteti trenutno potekajo le znotraj programa Erasmus.

Kategorija: Mednarodno sodelovanje