Znanstvena konferenca: Zdravje in družba

24. oktobra 2019 je na Filozofski fakulteti v organizaciji članic Univerze v Ljubljani in sicer Filozofske fakultete, Zdravstvene fakultete, Fakultete za socialno delo in Medicinske fakultete potekala interdisciplinarna znanstvena konferenca Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja.

V dopoldanskem delu konference z naslovom Izkušnje interdisciplinarnega raziskovanja so bili predstavljeni prispevki, v katerih so raziskovalci/ke predstavili metode, teoretske koncepte ter različne oblike sodelovanja v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah.

Sledila je okrogla miza Prihodnost je interdisciplinarna z različnimi akterji na področju raziskovanja.  Na okrogli mizi so ugotavljali, zakaj je interdisciplinarnost potrebno bolj podpreti ter kako ji zagotoviti več prostora v znanosti in družbi.

V popoldanskem delu konference z naslovom Preplet ved so bili predstavljeni interdisciplinarni raziskovalni projekti, v katerih se dejansko (ne le deklarativno) prepletajo družboslovne/humanistične vede in medicinske/zdravstvene vede.

Konferenca se je zaključila z delavnicami Od besed k dejanjem. Udeleženci/ke so preko dela v skupinah iskali možnosti povezovanja pri raziskovanju treh interdisciplinarnih tematik: nasilje, demence in jezik v zdravstvu.

IMG 0565

Kategorija: Aktualna obvestila