Predstavitev študijskega programa

Predstavitveni zbornik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnje od vpisa v študijskem letu 2017/2018

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)

Število kreditnih točk (ECTS): 180 

Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka radiološke tehnologije (VS)

Okrajšava strokovnega naslova: dipl. inž. rad. tehnol. (VS)


Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja


Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja od študijskega leta 2013/2014 naprej


Predstavitveni zbonik študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja od vpisa v študijskem letu 2016/2017


 

Študijski program po merilih za prehode iz višješolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)

Študijski program po merilih za prehode iz visokošolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)


Informativni dan 2017

 

Kategorija: Študij - radiološka tehnologija