Projekt KUL

Logo ULLogo MIZSLogo EU

Projekt KAKOVOST – UNIVERZA V LJUBLJANI (KUL), 2012 – 2015

Spomladi 2013 je Univerza v Ljubljani pričela z izvajanjem projekta KAKOVOST – UNIVERZA V LJUBLJANI (KUL).

S projektom bo Univerza v Ljubljani celovito nadgradila svoj sistem kakovosti. In sicer so vse aktivnosti projekta začrtane k ciljem

 • Povezati sistem kakovosti z uresničevanjem strategije UL 
 • Vsebinsko in izvedbeno posodobiti obstoječe mehanizme kakovosti 
 • Vzpostaviti nove mehanizme za krepitev kakovosti članic UL
 • Izvesti mednarodne programske in institucionalne evalvacije in akreditacije
 • Podpreti zaposlene na UL z znanjem in veščinami o krepitve kakovosti
 • Dopolniti študijsko ponudbo z novimi interdisciplinarnimi programi
 • Dvigniti ozaveščenost glede stalne skrbi za kakovost 
 • Pospešiti izmenjavo dobrih praks znotraj UL

 Osnovne aktivnosti projekta KUL

 • Razvoj in nadgradnja sistema kakovosti UL
 • Analiza 180 študijskih programov 1. in 2. stopnje
 • Oblikovanje metodologije za pripravo in spreminjanje študijskih programov na Univerzi v Ljubljani
 • Mednarodne akreditacije in evalvacije (6 članic)
 • Priprava 10 interdisciplinarnih izbirnih predmetov

PUBLIKACIJA - Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva (prispevek ZF)

Pregled izobraževanj v okviru projekta KUL

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

AKTUALNE NOVICE in vabila:

Kategorija: Predstavitev - splošno