Mednarodni zdravstveni forum

29.11.2018 je bilo v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF s strani prof. Wei Chen izvedeno predavanje pod naslovom "Fluctuations of the velocities in the migration of Dicty Cells".


28.11.2017 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom »FROM MEDICALISATION TO HUMANISATION OF BIRTH/ OD MEDIKALIZACIJE DO HUMANIZACIJE ROJSTVA«. Predavala bo prof. dr. Lesley Page, United Kingdom. 


11.5.2017 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Family centred care – a critical perspective". Predaval je izr. prof. dr. Anders Ringner, Umea University, Švedska.


16.05.2017 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Evaluation of complex interventions". Predaval je izr. prof. dr. Anders Ringner, Umea University, Švedska.


16.05.2017 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Perspectives on Intersections of Urbanization, Water Security and Food Safety". Predaval je prof. dr. Bryan W. Brooks, Baylor University, ZDA.


09.05.2017 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "The Role of Midwife in Ultrasound Screening During Pregnancy". Predavala je Minna Perälä, TtM, MNSc, Senior Lecturer, Oulu University of Applied Sciences, School of Health and Social Care, Finska.


21.4.2017 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Understanding and Updating Perineal Practice (UUPP) at the Moment of Birth". Predavala je dr. Sue Way, Bournemouth University, ZK       


31.3.2017 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Spolnost v nosečnosti in po porodu". Predaval je prof. dr. Goran Arbanas, dr. med., psihiater in seksualni terapevt, predsednik Hrvaškega združenja seksualnih terapevtov.


13.12.2016 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Supporting People at the End of Life' - a multidisciplinary approach to care". Predavala je dr. Sue Taplin, University of Suffolk, ZK     


7.11.2016 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Nanoparticles at air-water interface". Predaval je dr. Guilherme Volpe Bossa, North Dakota State University, ZDA.       


11.12.2015 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Influence of Synthetic and Natural, Acidic Macromolecules on Precipitation of Calcium Carbonate". Predavala je dr. Branka njegić Džakula z Ruđer Bošković Institute, Zagreb.


22.10.2015 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Dynamics of synchronization of the cardiac myocyte". Predavala je prof. dr. Wei Chen, Fudan University, Shanghai, China.


06.10.2015 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "Modelling of anti-bacterial effect of nanostructured surfaces". Predaval je dr. Vladimir Baulin z Universitat Rovira i Virgili.


26.11.2014 je  okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje z naslovom "When bacteria adhere to a surface there is more to it than counting numbers". Predaval je prof. dr. Henk J. Busscher z University Medical Centre Groningen, Groningen, Netherlands.       


22.4.2014 je v okviru mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje asis. dr. Duška Spasovskega, dr. med. in prof. tel. vzg., Medicinska fakulteta v Beogradu, z naslovom Celostni pristop obravnavanja bolečine v ortopediji.


5.11.2013 je na Zdravstveni fakulteti potekalo vabljeno predavanje prof. dr. Poline Prokopovich, Cardiff University, UK, Cardiff School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences z naslovom Novel antimicrobial nanomaterials: their preparation and characterisation.


24.9.2013 je na Zdravstveni fakulteti potekalo vabljeno predavanje prof. dr. Imra Dekany, University of Szeged, Department of Colloid Chemistry z naslovom Microbial adhesion on reactive surfaces for surface cleaning and antibacterial applications. 


20. 06. 2013 je na Zdravstveni fakulteti potekalo vabljeno predavanje prof. dr. Wilem Nordeja z University of Groningen, Department of Biomedical Engineering, W.J. Kolff Institute, University Medical Center Groningen z naslovom Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Functionalized Surface Coatings.


24.07.2012 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma potekalo predavanje dr. Trang Thuy Diem Ngo s Cantho University (Vietnam) z naslovom "Zelene tehnologije / Green Technologies". 

 

MZF Ngo 24 7 2012

 


21.06.2012 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma potekalo predavanje prof. dr. Antonia Barbere z Università degli Studi di Catania (Italija) z naslovom: "Sustainable Agronomic Research on Mediterranean Basin".        


16.03.2012 je v okviru Mednarodnega znanstvenega foruma potekalo predavanje prof. dr. Davorja Kovačevića z naslovom: "Interakcije med polielektroliti na površini in v raztopini / Interpolyelectrolyte interactions at the surface and in the solution".


 


31.01.2012 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma in Raziskovalnega inštituta ZF UL potekalo vabljeno predavanje prof. dr. Veronique Feipel z naslovom: "Pregled klinične in raziskovalne uporabe sistemov za analizo hoje in gibanja v laboratoriju za funkcionalno anatomijo na Universite Libre de Bruxelles. / An overview of clinical and research applications of gait and motion analysis systems  in Laboratory of Functional Anatomy of Université Libre de Bruxelles.

 


14.12.2011 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF UL potekalo predavanje dr. Rumena Krasteva z NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universitet Tubingen z naslovom: Polielektrolitski premazi v medicinskih implantantih za lokalno nano-terapevtsko prenašanje zdravil / Polyelectrolyte coatings for nano therapeutics local drug delivery from medical implants.


9.11.2011 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF UL potekalo predavanje prof. dr. sc. Sonje Kalauz (Zdravstveno veleučilište Zagreb) z naslovom:  »Izobraževanje medicinskih sester v Republiki Hrvaški danes in izzivi reguliranega poklica (direktive EU) / Obrazovanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj danas i izazovi uređene profesije (direktive EU).

 


17.10.2011 je v organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF UL jotekalo predavanje prof. dr. Ranke Junge (Zurich University of Applied Sciences, Institute of Natural Resource Sciences, Centre for Ecological Engineeringtlig) z naslovom: Čiščenje obremenjenih voda z rastlinami (Wastewater treatment with plants)

 


11.04.2011 je mednarodni zdravstveni forum ZF UL organiziral vabljeno predavanje prof. dr. Gerharda Lammela iz Max Planck inštituta za kemijo z naslovom: Prenos policikličnih aromatskih ogljikovodikov na velike razdalje – rezultati meritev na oddaljenih lokacijah in modeliranje

 

Kategorija: Mednarodno sodelovanje