Priznavanje in vrednotenje izobraževanja

 

Zdravstvena fakulteta UL je pristojna za vodenje in izdajo strokovnih aktov v postopkih priznavanja, ki temeljijo na določbah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11 (97/11 popr.)), ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih predpisov ter večstranskih in dvostranskih sporazumov, ki jih je ratificirala Republika Slovenija na področju priznavanja izobraževanja.

Pri vodenju postopkov Zdravstvena fakulteta sodeluje tako z Univerzo v Ljubljani, kakor tudi z drugimi državnimi organi in nosilci javnih pooblastil, ki potrebujejo strokovno mnenje o enakovrednosti v tujini pridobljene izobrazbe s slovensko izobrazbo.

Pri vsebinski presoji in izdaji ustreznih strokovnih mnenj je treba ločiti postopke:

1.)     Za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani Zdravstveni fakulteti, pri čemer naj kandidati skrbno sledijo navodilom pri pripravi vloge, objavljenimi nahttp://www.uni-lj.si/studij/priznavanje_izobrazbe/.

  2.)     Za namen zaposlovanja v Republiki Sloveniji, pri čemer je Zdravstvena fakulteta v vlogi pripravljavca strokovnega mnenja, ki ga pripravi na poziv pristojnega ministrstva, v postopku o zahtevku kandidata za priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe. Kandidati lahko pridobijo dodatne informacije pri:

  -      http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/

   -      http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Slovenia

    -      http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/koordinacija_zdravstvenega_varstva/

    Pri tem kandidate obveščamo, da se izdaja strokovnih mnenj kandidatu obračuna kot strošek izvedbe postopka in izdelave mnenja, ki se zaračunava na podlagi Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. list RS, št.103/2011), Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (sprejet dne 14.02.2013 in 26.07.2013) in Cenika vpisnine in prispevkov v tekočem študijskem letu in znaša v študijskem letu 2013/2014 342,50 EUR bruto + DDV.

    V kolikor bi kandidati potrebovali dodatna pojasnila s predmetnimi postopki, se lahko obrnejo na Pooblaščeno osebo za vodenje strokovnih postopkov na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani: g. Andrej Vrtačnik, univ.dipl.prav., e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate." style="color: #0000cc; outline: none;">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali telefonu 01/300-11-98.

     

    Kategorija: Študij - splošno