PACIENT NE GOVORI SLOVENSKO!«: IZZIV ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE V SLOVENIJI, 10.11.2017

 

Zdravstveni delavci imajo pravico in dolžnost, da se usposobijo za zagotavljanje čimbolj kakovostne zdravstvene oskrbe osebam, ki ne govorijo slovensko.

Vabimo vas na usposabljanje:

  • o ustrezni obravnavi oseb iz drugih okolij, ki ne govorijo slovensko (begunci, delovni migranti, turisti, študenti iz tujine) 
  • o kakovostni podpori zdravstvenih delavcev pri obravnavi tujejezičnih oseb (zadostno število tolmačev in medkulturnih mediatorjev,      razvoj orodij za uspešno komuniciranje). 

Usposabljanje bo potekalo brezplačno – brez kotizacije, pod vodstvom interdisciplinarne skupine strokovnjakov, ki bodo udeležencem predstavili Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje med zdravstvenimi delavci in migranti ter jim pomagali razviti znanja ter ustrezen odnos in veščine.

Udeleženci bodo prejeli brezplačen izvod novega orodja – priročnika v 8 jezikih, ki služi kot pripomoček za osnovno sporazumevanje z osebami, ki ne govorijo slovenskega jezika.  

Več informacij o usposabljanju ter prijava.  

Kategorija: Aktualna obvestila