ETIKA V ZDRAVSTVU, sklop 5 srečanj

Etika skrbi, Avtonomija pacientov, Življenje in smrt, Stigmatizacija v zdravstvu, Zdravstveni delavci med teorijo in prakso so ključne besede izobraževanja.

V nemirnem sodobnem času je potrebno na novo premisliti prenekatero načelo, vrednoto, vprašanje s področja etike v zdravstvu.

Pomembno je:
  • ukvarjati se s vprašanji etike, ki se porajajo v praksi,
  • videti, kje in kako lahko svojo etično prakso še izboljšamo,
  • uriti se v iskanju besed, kako ubesediti svoje lastne poglede in predloge za še bolj etično vsakodnevno delo s pacienti,
  • razvijati svoje lastne sposobnosti pozornega poslušanja mnenj in pogledov kolegov o aktualnih etičnih vprašanjih v zdravstvu - ter se odzivati nanje na spoštljiv in konstruktiven način.

Če želimo resnično ponotranjiti etična načela za delo v zdravstvu potrebujemo prostor, kjer lahko izrečemo svoja lastna mnenja, stališča in tudi morebitne pomisleke.

Zato vas z veseljem vabimo na sklop pogovornih srečanj na temo:

ETIKA V ZDRAVSTVU

z mag. Darjo Ovijač

darja ovijač

Sklop petih pogovornih popoldnevov na temo etike v zdravstvu je namenjen vsem, ki jih ta tema zanima, ne glede na profesijo.

Celoten program obsega pet srečanj:

  1.    Etika skrbi - med skrbjo za paciente, svojce ter skrbjo zase
  2.    Avtonomija pacientov
  3.    Življenje in smrt
  4.    Stigmatizacija v zdravstvu
  5.    Zdravstveni delavci kot avtonomni moralni subjekti med teorijo in prakso.

 

Zbiramo pa prijave na:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vsako srečanje bo trajalo od 15:30 do 18:30.

Kraj izvedbe: Zdravstvena fakulteta Ljubljana.

O poteku posameznih srečanj

Vsako srečanje se bo pričelo s kratkim teoretičnim uvodom v izbrano temo, čemur bo sledil poglobljen pogovor.

Temeljni namen srečanj je ustvariti prostor, kjer bomo lahko udeleženci svobodno ubesedili svoje predstave, mnenja, stališča, razmišljanja o obravnavanem vprašanju. Skupaj bomo ustvarili okolje, kjer vsako mnenje šteje, kjer različnost bogati, kjer udeleženci končno lahko pridejo do svoje lastne besede in ne bodo, kot že tolikokrat, le v vlogi pasivnih poslušalcev. Hkrati se bomo vendarle urili tudi v veščini pozornega poslušanja in vljudnega sprejemanja različnih mnenj ter odzivanja nanje. Na delavnici bomo enakopravno in enakovredno do besede prišli vsi udeleženci, če/kadar bomo to želeli. Temu je prilagojena tudi velikost skupine – le 8 do 12 udeležencev. Vse to bo doprineslo k poglobljenemu spoznavanju kompleksnosti obravnavanih etičnih vprašanj in širilo zavedanje polje možnih poti njihovega razreševanja v praksi.

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za sklop petih delavnic znaša 120 EUR (z DDV).

Prijaviti se je mogoče le na celoten sklop srečanj in ne na posamezna srečanja.

Število mest je zaradi narave dela omejeno.

Udeleženci prejmejo za 4 licenčne točke ZZBNS. Izobraževanje ne sodi v sklop obveznih vsebin.

PRIJAVA

Število mest je zaradi narave dela omejeno, zato si organizator pridržuje pravico posamezne prijave odpovedati.

Za dodatne infromacije nas pokličite na 01 300 11 65 ali nam pišite na e naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

O predavateljici:

Mag. Darja Ovijač je po osnovni izobrazbi višja medicinska sestra, poleg tega je ob delu na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju zaključila univerzitetni dodiplomski študij ter podiplomski magistrski študij.

Deset let je bila zaposlena kot višja medicinska sestra v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. 

Danes je višja predavateljica za področje zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani ter sonosilka predmeta Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodaja.

V dveh mandatih je bila predstojnica Oddelka za zdravstveno nego na Zdravstveni fakulteti.

Štiri leta je bila predsednica Častnega razsodišča Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, danes pa je članica tega razsodišča.  

S področja etike v zdravstveni negi piše strokovne in znanstvene članke, vodi delavnice ter predava na strokovnih in znanstvenih srečanjih.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Kategorija: Aktualna obvestila