Teorija odločanja: ODLOČANJE V POSLOVNEM SVETU

V okviru predmeta Teorija odločanja vas vabimo na predavanje

ODLOČANJE V POSLOVNEM SVETU,

ki bo potekalo 20.4.2018 ob 17:10 v predavalnici 22.

Predavatelj,  mag. Mark Stemberger se ukvarja s celostnimi preobrazbami proizvodnih podjetij. Od leta 2007 do 2014 je vodil srednje veliko proizvodno podjetje na področju brizganja plastike in s svojo ekipo prestrukturiral podjetje, da je v 7 letih več kot početveril poslovni izid ter postavil temelje za nadaljno rast in razvoj tega proizvodnega podjetja. V sezoni 2017/2018 vodi prestrukturiranje manjšega podjetja na področju kovinsko predelovalne panoge.

Diplomiral je na FE v Ljubljani (1989), magistriral iz poslovnih ved na Clemson University (južna Karolina, 1996) ter magistriral iz IS in odločanja na FRI v Ljubljani (2004).

Danes se ukvarja s preučevanjem razvoja uspešnih strategij v SME sektorju ter raziskuje izzive pri vpeljevanju le-teh v različna poslovna okolja.

Mark Stemberger se kot strateški poslovni svetovalec ukvarja s preučevanjem poslovnih modelov in z razvojem inovativnih strategij; pri tem pa se osredotoča na razvoj inovativnih ter neortodoksnih pristopov pri vpeljevanju inovativnih strategij in se specializira na vpeljevanje celostnih rešitev ter vpeljavo novih strategij v kompleksna poslovna okolja. Pri prenovi podjetij se naslanja na vpeljavo IS in celovito digitalizacijo poslovanja, uporabo avtomatizacije in robotizacije, snovanjem drugačnih organizacijskih oblik ter vpeljavo alternativnih načinov vodenja projektov. Vodstvenim ekipam v podjetjih strateško svetuje in jih trenira drugačnih vodstvenih pristopov.

Vljudno vabljeni!

Kategorija: Aktualna obvestila