Delovni terapevt omogoča branje tudi slepim in slabovidnim otrokom!

 

 

Študentke delovne terapije Zdravstvene fakultete so podarile izdelane tipanke Centru IRIS (bivši Zavod za slepo in slabovidno mladino)

V okviru seminarske naloge pri predmetu Delovna terapija na področju prostega časa so študentke delovne terapije pod somentorstvom mag. Alenke Plemelj ter s pomočjo gospe Nine Schmidt ter drugih strokovnih sodelavk centra IRIS izdelale tri tipanke.

Mojca Rus je poglobljeno izdelala tipanko "Pod medvedovim dežnikom," Lucija Vesenjak, Klavdija Denša, Evelina Plohl in Kaja Koželnik "Babico Zimo", Iris Jakofčič in Tina Težak pa "Trije prašički".

Izdelava kvalitetne tipanke je zelo kompleksen in zahteven proces, omogoča pa veliko kreativnosti izdelovalca, v čemer so se študentke zelo izkazale. Veseli smo bili tudi srečanja z doc. dr. Aksinijo Kermauner, ki je delila svoje izkušnje izdelovanja tipank.

predaja z Aksinjo Ker obdelana

Predaja tipank obdelana

 

Kategorija: Aktualna obvestila