Zgodovina oddelka

Kratka zgodovina:

Oddelek za delovno terapijo se je odprl leta 1964 na podlagi Zakona o Višji šoli za zdravstvene delavce. Ustanovljen je bil, da bi z izobraževanjem za ta poklic pokrival vsa področja zdravstvenega in socialnega varstva. Oddelek je deloval samostojno, vodila ga je razredna sestra Anica Čaks, prvi predstojnik je bil dr. Slobodan Grobelnik. Leta 1975 (1. februarja) se je kot prva delovna terapevtka na oddelku zaposlila Nežka Jernejčič in kot strokovna svetnica prevzela vaje s področja aktivnosti delovne terapije. Leta 1985 je bila habilitirana v predavateljico in pričela predavati predmeta Delovna terapija in Aktivnosti delovne terapije. Študijski program se je uradno prvič spremenil 15. 9. 1982. Oddelek se je leta 1982 preimenoval iz Oddelka za delovne terapevte v Oddelek za delovno terapijo. Leta 1995 je delovnoterapevtski študijski program na Visoki šoli za zdravstvo iz višješolskega prerasel v triletni visokošolski strokovni študijski program za delovno terapijo.

Predstojniki oddelka skozi zgodovino:

1964-1975 Slobodan Grobelnik

1975-1994 Nežka Jernejčič

1994-1998 Tamara Ošnjak

1998-2005 Marija Tomšič

2005-              Alenka Oven

Trenutno je na oddelku zaposlenih 2 višje predavateljice, 4 predavateljice in 2 asistentki.

Kategorija: Predstavitev - delovna terapija