Predstavitev oddelka

Predstojnik oddelka za delovno terapijo
pred. dr. Alenka Oven

Namestnik predstojnika oddelka
asist. Katarina Galof

Vodja katedre za delovno terapijo
pred. mag. Alenka Plemelj Mohorič


Kratka zgodovina:

Oddelek za delovno terapijo se je odprl leta 1964 na podlagi Zakona o Višji šoli za zdravstvene delavce. Ustanovljen je bil, da bi z izobraževanjem za ta poklic pokrival vsa področja zdravstvenega in socialnega varstva. Oddelek je deloval samostojno, vodila ga je razredna sestra Anica Čaks, prvi predstojnik je bil dr. Slobodan Grobelnik. Leta 1975 (1. februarja) se je kot prva delovna terapevtka na oddelku zaposlila Nežka Jernejčič in kot strokovna svetnica prevzela vaje s področja aktivnosti delovne terapije. Leta 1985 je bila habilitirana v predavateljico in pričela predavati predmeta Delovna terapija in Aktivnosti delovne terapije. Študijski program se je uradno prvič spremenil 15. 9. 1982. Oddelek se je leta 1982 preimenoval iz Oddelka za delovne terapevte v Oddelek za delovno terapijo. Leta 1995 je delovnoterapevtski študijski program na Visoki šoli za zdravstvo iz višješolskega prerasel v triletni visokošolski strokovni študijski program za delovno terapijo.

Predstojniki oddelka skozi zgodovino:

1964 - 1975 Slobodan Grobelnik
1975 - 1994 Nežka Jernejčič
1994 - 1998 Tamara Ošnjak
1998 - 2005 Marija Tomšič
2005 - Alenka Oven

Trenutno so na oddelku zaposlene 2 višji predavateljici, 4 predavateljice in 2 asistentki.

Kategorija: Predstavitev - delovna terapija