Izbrani elektronski viri in orodja

Pri uporabi informacijskih virov je potrebno spoštovati določila licenčnih pogodb, npr.: dovoljena je samo uporaba za osebne namene. Pogoji uporabe so povzeti v Pogojih uporabe informacijskih virov

Izbrani e-viri: Iskalniki po e-virih:

ADP - arhiv družboslovnih podatkov

CINAHL with Full Text info

Cochrane Library info

COSEC – Konzorcij slovenskih knjižnic za nabavo

EIFL Direct – podatkovne zbirke EBSCOhost info

MEDLINE info

ProQuest info

ScienceDirect info

Springer Link info

Web of Science – WOS – ISI Web of Knowledge info

Wiley Online Library info

 

COBISS

DiKUL – Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani

dLib.si –Digitalna knjižnica Slovenije info

Google Učenjak – Google Scholar info

MedNar (Cochrane Library, PubMed, Medline Plus ...)

Metaiskalnik

Mrežnik – portal informacijskih virov

OTseeker

PubMed 

 

 

Faktor vpliva: JCR – Faktor vpliva (COBISS)
Skrajšani ključni naslovi revij ...: NLM Catalogue: Journals in NCBI Databases

Urejanje osebne bibliografske zbirke: EndNote  tečaj NUK, koraki za izvoz referenc                                                                                                                      Navodila za uporabo PeF

 

Kategorija: Knjižnica