Bilateralne pogodbe

Zdravstvena fakulteta ima za študijsko leto 2018-2019 sklenjene sporazume z naslednjimi institucijami:

Seznam medinstitucionalnih sporazumov

 

 

Kategorija: Mednarodno sodelovanje