Erasmus+

Javni razpis za naknadno zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2017/2018

Besedilo razpisa

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 6. marec 2018

NAČIN ODDAJE PRIJAV: Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 6. marca 2018.

OBVEZNE PRILOGE:

 1. dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na vseh do sedaj opravljenih stopnjah študija
 2. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh
 3. izpolnjen in potrjen Študijski sporazum za praktično usposabljanje (dostopen na povezavi)

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami oddati do vključno 6.3.2018 v Mednarodno in projektno pisarno, (pritličje, soba 7).  

IZBOR KANDIDATOV:
Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodne izmenjave študentov v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.

OBJAVA REZULTATOV:
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani razpisa, najkasneje do 12. marca 2018.

Informacije:
Barbara Babnik, Mednarodna in projektna pisarna, 01 300 11 64, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 


 

Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019

A/ Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019

IZBOR PARTNERSKE INSTITUCIJE:  Kandidati posameznih študijskih smeri se lahko prijavijo le na partnerske institucije, s katerimi ima UL ZF podpisan medinstitucionalni sporazum za posamezno študijsko področje.

Seznam partnerskih institucij po študijskih programih

B/ Javni razpis za zbiranje predlogov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 5. januar 2018

NAČIN ODDAJE PRIJAV:
Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 5. januarja 2018.

Obvezne priloge:

 1. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh
 2. Europass C.V. (dostopen na spletni povezavi)
 3. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava
 4. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.     

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do vključno 5.1.2018, do 12.00 ure, v vložišču ZF (pritličje, soba 16) ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF do 5.1.2018 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti do 5.1.2018 (poštni žig). POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.    

IZBOR KANDIDATOV:
Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodne izmenjave študentov v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali višji nivo obvladovanja jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji ustanovi ter kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.

Na ODDELKU ZA ZDRAVSTVENO NEGO in ODDELKU ZA RADIOLOŠKO TEHNOLOGIJO bodo intervjuji s prijavljenimi kandidati obvezni del izbirnega postopka. O terminih bodo kandidati obveščeni s strani oddelčnega koordinatorja za mednarodno sodelovanje po roku za oddajo prijav.

OBJAVA REZULTATOV:
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani razpisa, najkasneje do 26. januarja 2018.

Informativna predstavitev razpisa bo v sredo, 6.12.2017 ob 9.30 v predavalnici 22.

Informacije:

Barbara Babnik, Mednarodna in projektna pisarna, 01 300 11 64, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Oddelčni koordinatorji za mednarodno sodelovanje mednarodno sodelovanje

REZULTATI IZBORA prijavljenih kandidatov na Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus + v študijskem letu 2018/19

REZULTATI IZBORA prijavljenih kandidatov na Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus + v študijskem letu 2018/19

 


HousingAnywhere - možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo

Univerza v Ljubljani se je vključila v platformo HousingAnywhere. To je sistem, preko katerega lahko študenti, ki gredo na izmenjavo, oddajo svojo sobo tujemu študentu in si hkrati poiščejo sobo v tujini. Spletna stran platforme: https://www.housinganywhere.com.

Spletno stran lahko uporabljajo študenti UL brezplačno in deluje na principu študent-študentu, brez posrednika. Za dostop do storitve potrebujete elektronski naslov Univerze v Ljubljani.

Kratek predstavitveni video.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 


NAVODILA ZA PRIZNAVANJE V TUJINI OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI

Mobilnost z namenom študija:

Študent po opravljeni mobilnosti Komisiji za študijske zadeve predloži naslednje dokumente: 

 1. vlogo za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti
 2. študijski načrt,
 3. študijski sporazum,
 4. potrdilo tuje institucije o opravljeni mobilnosti,
 5. potrdilo tuje institucije o opravljenih študijskih obveznostih.

Mobilnost z namenom praktičnega usposabljanj:

Študent po opravljeni mobilnosti študentski pisarni predloži naslednje dokumente:

 1. potrjen sporazum o praktičnem usposabljanju
 2. potrdilo tuje institucije o izvedenem praktičnem usposabljanju.

 

 

 

Kategorija: Mednarodno sodelovanje