Bilateralne pogodbe

Zdravstvena fakulteta ima za študijsko leto 2019-2020 sklenjene sporazume z naslednjimi institucijami:

Seznam medinstitucionalnih sporazumov

 

 

Kategorija: Mednarodno sodelovanje