viš. pred. mag. Marija Milavec Kapun

Habilitacijsko področje
Zdravstvena nega
Oddelek / katedra
Oddelek za zdravstveno nego / Katedra za zdravstveno nego
Tel.
+386 1 300 11 623
Kabinet
111/I
E-mail
Govorilne ure
po predhodnem dogovoru po e-pošti
Raziskovalno področje in projekti
DigiNurse 2017-2020 Skupaj za zdravje, projekt NIJZ (NFM; 2014-2016); zunanji izvajalec. PKP II - Povezani v tišini (2015), izvajalec. PKP II - Preventivno delo v virtualnem okolju (2015), vodja. Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju - A-Qu-A (NFM; 2015-2016), izvajalec. DIGITAL TIMELINES (Erasmus+; 2014-2016); zunanji izvajalec. 65 + za aktivnost, prenos znanja in prostovoljstvo v starosti (Norway grants; 2009-2010); vodja projekta. SYNTHESIS - Health and social services integration for the most vulnerable groups (PROGRESS; 2007-2009); predstavnik slovenskega partnerja. ETIMOS – Empowering teachers in motivating and orienteering students (Comenius multilateralni projekt; 2006-2008); predstavnik slovenskega partnerja. Spreading Wings of European Nursery (EU - 2006 European year of workers’ mobility; 2006-2007); predstavnik slovenskega partnerja. Center za dnevno oskrbo starejših (MOL; 2006, 2008-2010); vodja. Zdravstvena informacijska točka (MOL; 2004, 2005) vodja projekta. Modernizacija patronažne službe v Mestni občini Ljubljana (MOL; 2004, 2005); pomočnik vodje projekta.