doc. dr. Ana Polona Mivšek
Vodja Katedre za babištvo

Habilitacijsko področje
Babištvo-babiška nega
Oddelek / katedra
Oddelek za babištvo / Katedra za babištvo
Tel.
+386 1 300 11 85
Kabinet
420/IV
E-mail
Govorilne ure
torek 12.00-13.30; v primeru zadržanosti sporočim na skupen e-naslov letnikov
Raziskovalno področje in projekti
Reproduktivno zdravje, sociologija Projekti: 2019-2022 4 steps for healthy nations Asia project (with Finland, Vietnam, Laos, Kambodia, Belgium, Austria and University of Primorska Izola) 2018-2021 Preconception health care PRECONnet (with Finland, Belgium, Austria and University of primorska Izola) Zdrave ženske - zdrave družine prihodnosti - MOL (nosilka); 2009,2010 European midwifery MSc programme; koordinator - Glasgow Caledonian University - EU (član delovne skupine); 2005-2008 Porodnišnice za današnji čas: razvoj kakovosti obporodne skrbi - ARRS(asistent raziskovalec); 2004-2007
Izbrana bibliografija
1. ROZMAN, Tjaša, MIVŠEK, Ana Polona, JUG DOŠLER, Anita, KUSTERLE, Mateja. A survey of women who continue to smoke during pregnancy in Slovenia. European journal of midwifery, ISSN 2585-2906, Oct. 2018, vol. 2, str. 1-7. http://www.europeanjournalofmidwifery.eu/A-survey-of-women-who-continue-to-smoke-during-npregnancy-in-Slovenia,95283,0,2.html, doi: 10.18332/ejm/95283. [COBISS.SI-ID 5502571] 2. MIVŠEK, Ana Polona, ÄIMÄLÄ, Anna-Mari, ŽVANUT, Boštjan, TUOMI, Jouni. Midwifery students' well-being among undegraduates in Slovenia : a pilot study. Midwifery, ISSN 0266-6138, 2018, vol. 61, str. 63-65, graf. prikazi. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613818300627, doi: 10.1016/j.midw.2018.02.020. [COBISS.SI-ID 5390443] 3. PETROČNIK, Petra, MIVŠEK, Ana Polona, ZAKŠEK, Teja, VERDENIK, Ivan, JUG DOŠLER, Anita. Perineal trauma during vaginal birth in Slovenia : analysis of national data for the period from 2013 to 2015 = Poškodbe presredka pri vaginalnem porodu v Sloveniji : analiza nacionalnih podatkov za obdobje od 2013 do 2015. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ISSN 1318-2951, 2018, letn. 52, št. 3, str. 153-159, tabele. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.209, https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/209, doi: 10.14528/snr.2018.52.3.209. [COBISS.SI-ID 528154137] 4. MIVŠEK, Ana Polona, ZAKŠEK, Teja, PETROČNIK, Petra, JUG DOŠLER, Anita. Potrebe po magistrskem študiju babištva v Sloveniji. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2017, letn. 23, [št.] 1, str. 73-85, tabeli. http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/7345, doi: 10.4312/as.23.1.73-85. [COBISS.SI-ID 5235051] 5. OBREZA, Klavdija, VERDENIK, Ivan, MIVŠEK, Ana Polona. Analiza vodenja poterminske nosečnosti v Sloveniji v letu 2012 = Analysis of post-term pregnancy management in Slovenia in 2012. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ISSN 1318-2951, 2017, letn. 51, št. 3, str. 219-225, tabele. http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2017.51.3.219, doi: 10.14528/snr.2017.51.3.169. [COBISS.SI-ID 5306219] 6. PLEMEN, Tjaša, MIVŠEK, Ana Polona. Prvo srečanje s porodom med študenti babištva : samoocena občutij ob prvi klinični praksi v porodnem bloku = The first encounter with childbirth among midwifery students : self-evaluation of the feelings at their first clinical practice in a maternity ward. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ISSN 1318-2951, 2017, letn. 51, št. 3, str. 226-233, ilustr. http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2017.51.3.226, doi: 10.14528/snr.2017.51.3.162. [COBISS.SI-ID 5306731] 7. MIVŠEK, Ana Polona, BAŠKOVA, Martina, WILHELMOVA, Radka. Midwifery education in Central-Eastern Europe. Midwifery, ISSN 0266-6138, Feb. 2016, vol. 33, iss. 2, str. 43-45. http://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(15)00309-5/pdf, doi: 10.1016/j.midw.2015.10.016. [COBISS.SI-ID 4980331] 8. MIVŠEK, Ana Polona, PAHOR, Majda, HLEBEC, Valentina, HUNDLEY, Vanora. How do midwives in Slovenia view their professional status?. Midwifery, ISSN 0266-6138, 2015, vol. 31, iss. 12, str. 1193-1201, doi: 10.1016/j.midw.2015.08.008. [COBISS.SI-ID 4898155] MIVŠEK, Ana Polona, PAVEL, Nastja, KUSTERLE, Mateja, PETROČNIK, Petra. Culturally sound midwifery care for migrant mothers : how well the midwifery curriculum prepares graduates. V: LIČEN, Sabina (ur.), KARNJUŠ, Igor (ur.), PROSEN, Mirko (ur.). Women, migrations and health : ensuring transcultural healthcare = Donne, migrazioni e salute : assicurare l'assistenza transculturale sanitaria = Ženske, migracije in zdravje : zagotavljanje transkulturne zdravstvene oskrbe. Koper: University of Primorska Press. 2019, str. 199-209. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-43-6/199-209.pdf, doi: 10.26493/978-961-7055-43-6.199-209. [COBISS.SI-ID 5576811] 9. ZAKŠEK, Teja, JUG DOŠLER, Anita, MIVŠEK, Ana Polona, PETROČNIK, Petra. Neonatal care in the first hour of life. V: BARRÍA, R. Mauricio (ur.). Selected topics in neonatal care. London: IntechOpen. 2018, str. 9-25. https://www.intechopen.com/books/selected-topics-in-neonatal-care/neonatal-care-in-the-first-hour-of-life, doi: 10.5772/intechopen.69600. [COBISS.SI-ID 5467243] 10. MIVŠEK, Ana Polona. Do midwives need sexology in their undergraduate study programme? : study among graduates of midwifery programme who attended sexology course. V: MIVŠEK, Ana Polona (ur.). Sexology in midwifery. Rijeka: InTech. 2015, str. 1-19. http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/47988.pdf, doi: 10.5772/59007. [COBISS.SI-ID 4847723]