prof. dr. Polonca Trebše

62.jpg
Oddelek / katedra
Katedra za biomedicino v zdravstvu
Tel.
01 300 11 15
Kabinet
410/IV
E-mail
Govorilne ure
vsako sredo od 13.00 do 15.00 ure
Raziskovalno področje in projekti
Področja raziskav: - študij fotokemijske razgradnje in transporta različnih organskih onesnažil v vodnem okolju; - študij pretvorb in identifikacija različnih onesnažil pod dezinfekcijskimi pogoji; - ugotavljanje strupenosti različnih organskih onesnažil za izbrane netarčne organizme v vodnem in kopenskem okolju; Tekoči projekti: - Teaching and Training in Environmental Chemistry and Toxicology, CEEPUS mreža, 2014-, vodja: P. Trebše - Vpliv anorganskih nanodelcev na biološke membrane (2014-2017), vodja D. Drobne, Biotehniška fakulteta - Visoko-zmogljive nanostrukturirane prevleke – preboj za koncentratorske sončne elektrarne (2016-2019), vodja: I. Jerman, Kemijski institut Bilateralni projekt Slovenija - Rusija 2014-15: Uporaba sodobnih MS tehnik za določanje biоaktivnih spojin v vzorcih iz okolja; partner v Rusiji: prof. Albert Lebedev, Moskovska državna univerza Lomonosov, Moskva
Izbrana bibliografija
Znanstveni članki v letih 2014, 2016 in 2016: 1. ŽABAR, Romina, SARAKHA, Mohamed, LEBEDEV, Albert T., POLYAKOVA, Olga V., TREBŠE, Polonca. Photochemical fate and photocatalysis of 3,5, 6-trichloro-2-pyridinol, degradation product of chlorpyrifos. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], Feb. 2016, vol. 144, str. 615-620, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.09.030. [COBISS.SI-ID 4906347] 2. SAMGINA, Tatiana, TOLPINA, Mirjam D., TREBŠE, Polonca, TORKAR, Gregor, ARTEMENKO, Konstantin A., BERGQUIST, Jonas, LEBEDEV, Albert T. LTQ Orbitrap Velos in routine de novo sequencing of non-tryptic skin peptides from the frog Rana latastei with traditional and reliable manual spectra interpretation. Rapid communications in mass spectrometry, ISSN 0951-4198, 2016, vol. 30, iss. 2, str. 265-276. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rcm.7436/epdf, doi: 10.1002/rcm.7436. [COBISS.SI-ID 4968299] 3. GRBOVIĆ, Gorica, MALEV, Olga, DOLENC, Darko, SAUERBORN KLOBUČAR, Roberta, CVETKOVIĆ, Želimira, CVETKOVIĆ, Bruno, JOVANČIĆEVIĆ, Branimir, TREBŠE, Polonca. Synthesis, characterisation and aquatic ecotoxicity of the UV filter hexyl 2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoate (DHHB) and its chlorinated by-products. Environmental chemistry, ISSN 1448-2517, 2015, vol. , no. , str. http://www.publish.csiro.au/paper/EN15013.htm, doi: 10.1071/EN15013. [COBISS.SI-ID 4904043] 4. LAVTIŽAR, Vesna, HELMUS, Rick, KOOLS, Stefan A. E., DOLENC, Darko, GESTEL, Cornelis A. M. van, TREBŠE, Polonca, WAAIJERS, Susanne L., KRAAK, Michiel H. S. Daphnid life cycle responses to the insecticide chlorantraniliprole and Its transformation products. Environmental science & technology, ISSN 0013-936X. [Print ed.], 2015, vol. 49, no. 6, str. 3922-3929, graf. prikazi, doi: 10.1021/es506007q. [COBISS.SI-ID 4832619] 5. LAVTIŽAR, Vesna, GESTEL, Cornelis A. M. van, DOLENC, Darko, TREBŠE, Polonca. Chemical and photochemical degradation of chlorantraniliprole and characterization of its transformation products. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2014, vol. 95, str. 408-414, doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.09.057. [COBISS.SI-ID 2922491] 6. MATTIAZZI, Mojca, KAFERLE, Petra, TOPLAK, Alenka, TREBŠE, Polonca, PETROVIČ, Uroš. Determination of toxicity of neonicotinoids on the genome level using chemogenomics in yeast. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2014, vol. 104, str. 91-96, doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.10.063. [COBISS.SI-ID 27258407] 7. WU, Langping, YAO, Jun, TREBŠE, Polonca, ZHANG, Ning, RICHNOW, Hans H. Compound specific isotope analysis of organophosphorus pesticides. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2014, vol. 111, str. 458-463, doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.04.037. [COBISS.SI-ID 3354363] 8. YUAN, Zhiming, YAO, Jun, LIU, Haijun, HAN, Jun, TREBŠE, Polonca. Photodegradation of organophosphorus pesticides in honey medium. Ecotoxicology and environmental safety, ISSN 0147-6513, 2014, vol. 108, str. 84-88, ilustr., doi: 10.1016/j.ecoenv.2014.06.032. [COBISS.SI-ID 4803947] 9. ANTONIJEVIĆ, Milan D., FRANKO, Mladen, RADOVANOVIĆ, Tatjana, TREBŠE, Polonca, et al. Actual contamination of the Danube and Sava rivers at Belgrade (2013). Journal of the Serbian Chemical Society, ISSN 0352-5139, 2014, vol. 79, no. 9, str. 1169-1184, doi: 10.2298/JSC131105014A. [COBISS.SI-ID 3248123]