Študijske izmenjave

Študijska izmenjava študentu prinese možnosti za pridobitev dodatnih znanj iz njegovega ožjega študijskega področja, spoznavanje tujih kultur in nove okoliščine za osebnostni razvoj.

Študenti Zdravstvene fakultete imajo možnost študijske izmenjave v okviru različnih programov. Največ študijskih izmenjav je opravljenih v sklopu programa Erasmus+.

Več o programu Erasmus+

Erasmus+ je nov program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Program Erasmus+ spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja.Erasmus+ podpira med drugim podpira individualno mobilnost študentov, učnega osebja in drugih zaposlenih z upravičenih institucij.Erasmus+ študentom ponuja naslednje možnosti:   

    • del REDNIH študijskih obveznosti opraviti na partnerski instituciji,
    • opravljati prakso v podjetju v tujini,
    • plačano šolnino v tujini,
    • priznane obveznosti, opravljene v tujini,
    • možnost pridobitve finančne pomoči v okviru Erasmus+ programa.

Navodila Zdravstvene fakultete o postopkih in organiziranosti mednarodne mobilnosti v okviru programa ERASMUS+

OBRAZCI

Študijski načrt

Študijski sporazum (navodila)

Sporazum za praktično usposabljanje (navodila)

Vloga za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti (študij)

Vloga za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti (praksa)

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

Kategorija: Mednarodno sodelovanje