Erasmus+

Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021 

 
 
 
ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 10. januar 2020.
 
NAČIN ODDAJE PRIJAV
Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 10. januarja 2020.
 
Obvezne priloge:
1. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh
2. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku
3. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava   
4. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 
Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do vključno 10.1.2020, do 12.00 ure, v vložišču ZF (pritličje, soba 16)  ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".
Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF do 10.1.2020 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti do 10.1.2020 (poštni žig).
 
POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   
 
IZBOR KANDIDATOV
Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali višji nivo obvladovanja jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji ustanovi ter kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.
Na Oddelku za zdravstveno nego in radiološko tehnologijo bodo intervjuji s prijavljenimi kandidati obvezni del izbirnega postopka. Študentje radiološke tehnologije imajo pogoj za prijavo na izmenjavo povprečje ocen najmanj 8 ter da niso nikoli ponavljali letnika. O terminih bodo prijavljeni kandidati obveščeni s strani oddelčnega koordinatorja za mednarodno sodelovanje po roku za oddajo prijav.
 
OBJAVA REZULTATOV
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani razpisa, najkasneje do 31. januarja 2020.
 
 
 
Informacije: Natalija Plankl, Pisarna za študijske zadeve (soba 13), 01 300 11 22, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________
 
Naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 
 
 
 
ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 3. julij 2020.
 
NAČIN ODDAJE PRIJAV
Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 3. julija 2020.
 
Obvezne priloge:
1. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh
2. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku
3. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava   
4. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 
Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do vključno 3.7.2020, do 12.00 ure, v vložišču ZF (pritličje, soba 16)  ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".
Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF do 3.7.2020 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti do 3.7.2020 (poštni žig).
 
POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   
 
IZBOR KANDIDATOV
Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali višji nivo obvladovanja jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji ustanovi ter kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.
Na Oddelku za zdravstveno nego in radiološko tehnologijo bodo intervjuji s prijavljenimi kandidati obvezni del izbirnega postopka. Študentje radiološke tehnologije imajo pogoj za prijavo na izmenjavo povprečje ocen najmanj 8 ter da niso nikoli ponavljali letnika. O terminih bodo prijavljeni kandidati obveščeni s strani oddelčnega koordinatorja za mednarodno sodelovanje po roku za oddajo prijav.
 
OBJAVA REZULTATOV
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani razpisa, najkasneje do 19. julija 2020.
 
 
 
Informacije: Natalija Plankl, Pisarna za študijske zadeve (soba 13), 01 300 11 22, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
 

 


HousingAnywhere - možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo

Univerza v Ljubljani se je vključila v platformo HousingAnywhere. To je sistem, preko katerega lahko študenti, ki gredo na izmenjavo, oddajo svojo sobo tujemu študentu in si hkrati poiščejo sobo v tujini. Spletna stran platforme: https://www.housinganywhere.com.

Spletno stran lahko uporabljajo študenti UL brezplačno in deluje na principu študent-študentu, brez posrednika. Za dostop do storitve potrebujete elektronski naslov Univerze v Ljubljani.

Kratek predstavitveni video.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 


NAVODILA ZA PRIZNAVANJE V TUJINI OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI

Mobilnost z namenom študija:

Študent po opravljeni mobilnosti Komisiji za študijske zadeve predloži naslednje dokumente: 

  1. vlogo za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti
  2. študijski načrt,
  3. študijski sporazum,
  4. potrdilo tuje institucije o opravljeni mobilnosti,
  5. potrdilo tuje institucije o opravljenih študijskih obveznostih.

Mobilnost z namenom praktičnega usposabljanj:

Študent po opravljeni mobilnosti študentski pisarni predloži naslednje dokumente:

  1. potrjen sporazum o praktičnem usposabljanju
  2. potrdilo tuje institucije o izvedenem praktičnem usposabljanju.

 

 

 

Kategorija: Mednarodno sodelovanje