Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Vpisni pogoji v univerzitetni študijski program Fizioterapija, 1. stopnja, v štud. letu 2024/2025

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani je julija 2023 prejela sklep NAKVIS-a o akreditaciji univerzitetnega študijskega programa Fizioterapija 1. stopnja. V študijskem letu 2024/2025 bo Zdravstvena fakulteta vpisovala v univerzitetni program Fizioterapija 1. stopnja, v obstoječi visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija 1. stopnja pa od takrat ne več.

Vpisni pogoji (za vpis 2024/2025) za univerzitetni študijski program Fizioterapija 1. stopnja so naslednji:

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Fizioterapija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik, veterinarski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in izpit iz splošne mature iz predmeta biologija, kemija ali fizika. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta, ki ga izda dispanzer medicine dela.

 

Spletna stran UL ZF za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Nujni piškotki se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Veseli bomo, če nam boste dovolili tudi uporabo preostalih piškotkov, saj vam lahko samo na ta način spletno stran še bolj približamo. Več o piškotkih »