Izbor gradbenih proizvodov v konstrukcijskih sklopih stavb: zdravstveni in varnostni vidik


Študenti in zaposleni na ZF:
27,00 EUR
29 december 2019 - 29 december 2019

DOVJAK, Mateja. Izbor gradbenih proizvodov v konstrukcijskih sklopih stavb: zdravstveni in varnostni vidik : univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2019. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-91-0. [COBISS.SI-ID 302383104]