Medicinske osnove kardiorespiratorne fizioterapije


30 december 2019 - 30 december 2019
PDF

POTOČNIK, Iztok, NOVAK-JANKOVIČ, Vesna. Medicinske osnove kardiorespiratorne fizioterapije: univerzitetni učbenik. Elektronska izd. ISBN 978‐961‐6808‐92‐7 (ZF), 978‐961‐7029‐19‐2 (OI). doi: 10.25670/oi2019‐001m

Dostopno na: https://www.zf.uni‐lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/KRFT.pdf