Uporaba statistike v zdravstvu : vaje z rešitvami v SPSS


Študenti in zaposleni na ZF:
20,00 EUR
28 december 2019 - 28 december 2019

ŽIBERT, Janez, KOCET, Laura, ZALOKAR, Nika. Uporaba statistike v zdravstvu : vaje z rešitvami v SPSS. 1. izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2019. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-89-7. [COBISS.SI-ID 301796352]