Uvod v varnost in kakovost živil


Študenti in zaposleni na ZF:
28,00 EUR
25 maj 2020 - 25 maj 2020

JEVŠNIK, Mojca (urednik), OVCA, Andrej (urednik). Uvod v varnost in kakovost živil: Univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva, 2020. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2020. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-96-5. [COBISS.SI-ID 304538112]