Habilitacije

 

 !!! NOVO - Plačilo habilitacijskega postopka - Povezava do spletne strani UL, Ceniki  (Cenik vpisnin in prispevkov za študij, Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani - 23. člen). Povezava do spletne strani PIS  (Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu - 12. člen) - velja od 1.10.2018

Habilitacijska področja

Navodila za pripravo vlog

•   Navodilo kandidatom za izvolitve v nazive za habilitacijska področja na ZF
•   Navodilo v zvezi s postopki ugotavljanja enakovrednosti učiteljskih nazivov

Povezava do spletne strani UL, Habilitacije

 

Merila za volitve v nazive in Navodila za izvajanje Meril - veljajo od 21.6.2019

 Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28.5.2019, uradno prečiščeno besedilo, velja od 21.6.2019 dalje

Navodila za izvajanje Meril (tehnična navodila), UPB, velja od 21.6.2019 dalje

 INTERPRETACIJA MERIL za UL Zdravstveno fakulteto - velja od 20.12.2017

Sprememba interpretacije Meril - velja od 27.9.2018

 

NOVO !!! - Obvezna uporaba avtomatskega izpisa točkovnika in bibliografije - od 31.1.2018

NOVO !!! - IZJAVA k avtomatskemu točkovniku - od 31.1.2018

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 30.9.2015

 

Pravilnik o preizkusnem predavanju - v Wordu

NOVO !!! - Obveščamo vas, da morajo kandidati OBVEZNO uporabiti elektronsko predlogo življenjepisa (Življenjepis - predstavitev kandidata) pri pripravi vlog, ki jih vlagajo skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011 s spremembami in dopolnitvami (nova Merila) ter pripadajočimi Interpretacijami Meril in Navodili za izvajanje Meril.

 

VZORCI ŽIVLJENJEPISOV (elektronske predloge)  - za nova Merila

Strokovni sodelavec

Asistent

Asistent - raziskovalec

Predavatelj

Višji predavatelj

Docent

Izredni profesor

Redni profesor

 

 

   ARHIV - Merila in Navodila

 I. NOVA MERILA iz leta 2011 in spremembe

 Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, veljala od 1.11.2011

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 24.4.2012, veljale od 25.4.2012

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 21.10.2014, veljale od 21.10.2014

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 30.6.2015, veljale od 10.7.2015

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 27.9.2016

ČISTOPIS Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 27.9.2016, veljal od 3.11.2016 dalje. V čistopisu so zajete vse zgoraj navedene spremembe Meril, tudi spremembe z dne 27.9.2016.
 
 

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 27.2.2018, veljale od 20.3.2018;

Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani  št. 1 (20.3.2018)

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 29.5.2018, veljale od 23.6.2018

Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2  (23.6.2018) - veljalo do 20.6.2019

 II. Navodila za izvajanje Meril

Navodila za izvajanje Meril z dne 26.6.2018, veljala od 30.6.2018 do 20.6.2019

Navodila za izvajanje Meril Navodila za izvajanje Meril  z dne 20.4.2016

III. Stara merila iz leta 1996 in spremembe

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev z dne 5.11.1996 (in sprememba z dne 16.10.2001) 

Sprememba Meril z dne 12.5.2009

Navodila za izvajanje Meril

Interpretacija 12. in 13. člena Meril za UL Zdravstveno fakulteto

Pregled dela in točkovalnik - v Wordu

Kategorija: Predstavitev - Habilitacije