Records in COBISS+ for currently received Slovene serials

 

Analiza prijave in vpisa

Andragoška spoznanja

Anthropos

Bilten [DRI and ZRIS]

Bilten DVRT (before Bilten)

Delo in varnost

Dietetikus

Družboslovne razprave

Fizioterapija

Incidenca raka v Sloveniji (before Rak v Sloveniji)

Isis

Kairos

Kakovostna starost

Letopis Zdravstvene fakultete ...

Medicina in ljudje

Medicinski razgledi

Medicinski razgledi. Supplement

Naša lekarna

Občasnik ZZZS. Akti & navodila [e-source – on line only]

Obzornik zdravstvene nege

Onkologija

Organizacija

Organizacija znanja

Paraplegik

Pljučnik

Pogled = Acta Suicidologica Slovenica

Rak v Sloveniji

Raopis

Rehabilitacija

Sanitarno inženirstvo = International journal of sanitary engineering

Seznam predavanj za študijsko leto ...

Slovenska kardiologija

Slovenska pediatrija

Slovenska revija za delovno terapijo

Socialni razgledi

Socialno delo

Šport

Teorija in praksa

Ujma

Utrip

Visokošolske knjižnice

Vita

Viva, medicina in ljudje

Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih Univerze v Ljubljani

Vodnik po prvostopenjskih študijskih programih Univerze v Ljubljani

Zdrav dih za navdih

Zdravje v Sloveniji ...

Zdravniški vestnik

Zdravstveni obzornik (before Obzornik zdravstvene nege)

Zdravstveni statistični letopis ... [e-source]

Zdravstveni statistični letopis ... : zdravstvena regija Ljubljana

Zdravstveni vestnik (before Zdravniški vestnik)

Zdravstveno varstvo

Zdravstveno varstvo. Suplement 1, Zdravstveni statistični letopis (before Zdravstveni statistični letopis ...)

Zobozdravstveni vestnik