Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je 28. 1. 2021 podelila priznanje PROMETEJ ZNANOSTI ZA ODLIČNOST V KOMUNICIRANJU prof. dr. Polonci Trebše.

Prof. dr. Polonca Trebše deluje kot redna profesorica na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, pred tem pa je od leta 1997 do leta 2013 delovala na Univerzi v Novi Gorici. Ob odličnem raziskovalno-pedagoškem delu si prizadeva znanost približati mladim in širši javnosti. Prof. dr. Polonca Trebše pri promociji znanosti izhaja iz lastne znanstvene odličnosti. Njena bibliografija COBISS obsega 438 enot, od tega 86 izvirnih znanstvenih člankov, 2 pregledna znanstvena članka, 5 strokovnih člankov in 6 poglavij v znanstvenih monografijah. Imela je 20 predavanj na tujih univerzah in 3 vabljena predavanja na konferencah. Znanstvena odličnost ji omogoča, da javnosti posreduje znanost iz izvira in na način, ki je najkvalitetnejši, kar je zelo pomembno pri ozaveščanju javnosti. S svojim delom predstavlja vzor raziskovalcem in študentom na Zdravstveni fakulteti, pri tem pa tudi podpira sodelavce. Njeni rezultati so pomembno prispevali k temu, da se je raziskovalno delo na Zdravstveni fakulteti razvilo in uveljavilo v domačem in mednarodnem prostoru. Raziskovalna skupina “Raziskovalna skupina za biomedicinske raziskave” se tako po scientimetričnih kazalcih uvršča v vrh na področju Medicine: po številu objav SCOPUS je na 3. mestu, po h-indeksu je na 4. mestu, po številu objav Web of Science je na 4. mestu, s 17662 čistimi citati v zadnjih 10 letih pa je ta skupina, ki šteje 70 raziskovalcev in 2 tehnika, na 9. mestu med več kot 100 skupinami na področju Medicine. Prof. dr. Polonca Trebše je k temu rezultatu prispevala velik delež, med drugim več kot 2000 citatov.

Njeno delovanje na področju komuniciranja v znanosti med drugim poteka tudi v okviru:
- vodenja mreže »Training and research in environmental chemistry and toxicology«: v okviru programa CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies),
- mentorskega dela srednješolcem, študentom in doktorandom,
- organizacije znanstvenih konferenc,
- promocije znanosti v medijih.

polonca1

Prof. dr. Polonca Trebše skupaj s tujimi študenti in prof. Thackerjem v okviru poletne šole Nevarne snovi 2019.

polonca2

Prof. dr. Polonca Trebše skupaj s študenti in raziskovalci, ki so na Zdravstveni fakulteti delovali v okviru CEEPUS mreže (2019).  

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.