UL ZF | SSZF logo

Študentski svet Zdravstvene fakultete (ŠSZF) je organ Zdravstvene fakultete (ZF). Sestavljajo ga svetniki oz. študentje člani, ki so bili izvoljeni na uradnih volitvah. Člani ŠSZF predstavljamo študente in zastopamo njihove interese. Mandat članov ŠSZF je 1 leto. ŠSZF sestavlja 9 članov, po eden iz vsake študijske smeri z izjemo Zdravstvene nege, kjer sta izvoljena dva študenta, če le-ta kandidirata na volitvah. Študentski svet vodi predsednik, pri delu pa mu pomagajo podpredsednik, tajnik in člani Senatnih komisij. Vsak svetnik predstavlja ŠSZF in se je dolžan udeleževati sej in sodelovati pri odločanju. Delovanje ŠSZF ureja poslovnik za delo Študentskega sveta ZF.

Kot organ fakultete se borimo za pravice in interese študentov, ter omogočamo boljšo komunikacijo med profesorji in študenti. Študentski svet prav tako izdeluje mnenja o pedagoškem delu zaposlenih in izvaja mnogo projektov, tudi dobrodelnih. Zbiramo predloge, pohvale in tudi kritike, ki jih poskušamo kar se da hitro in učinkovito rešiti.

Prizadevamo si vzpostaviti boljše odnose med zaposlenimi in študenti, želimo vzpostaviti pripadnost fakulteti in izboljšati počutje vseh posameznikov.


ČLANI ŠTUDENTSKEGA SVETA ZDRAVSTVENE FAKULTETE

ŠTUDIJSKO LETO 2019 / 2020

Patricija Detiček - Oddelek za babištvo

Predsednica Študentskega sveta ZF
Senat UL – Članica
Senat ZF – Članica
Študentski svet UL – Članica
Akademski zbor ZF - Članica

Gregor Jerebic - Oddelek za radiološko tehnologijo

Podpredsednik Študentskega sveta ZF
Senat ZF – Član
Študentski svet UL – Član
Komisija za priznanja ZF – Član
Habilitacijska komisija ZF – Predstavnik za sodelovanje iz ŠS ZF
Akademski zbor ZF - Član

Aja Slana - Oddelek za fizioterapijo

Tajnik Študentskega sveta ZF
Akademski zbor ZF - Članica

Luka Kopinšek - Oddelek za radiološko tehnologijo (MAG)

Senat ZF – Član
Komisija za magistrski študij ZF – Član
Akademski zbor ZF - Član

Gorazd Levičnik - Oddelek za sanitarno inženirstvo

Komisija za kakovost ZF - Član
Komisija za raziskovalno in razvojno delo UL - Član
Disciplinska komisija II. stopnje za študente UL - Član
Študentski svet UL - Član
Akademski zbor ZF - Član

Žiga Metelko - Oddelek za zdravstveno nego

Komisija za dodiplomski študij ZF - Član
Disciplinska komisija za študente ZF – Član
Komisija za obštudijsko dejavnost in prostovoljstvo ZF - Član
Akademski zbor ZF - Član 

Tilen Beloševič - Oddelek za laboratorijsko zobno protetiko

Akademski zbor ZF - Član

Valentina Syla - Oddelek za zdravstveno nego

Upravni odbor ZF - Članica
Disciplinska komisija za študente ZF - Članica
Akademski zbor ZF - Članica

Tina Štrasner - Oddelek za delovno terapijo

Akademski zbor ZF - Članica

Mitja Zorič - Oddelek za ortotiko in protetiko

Komisija za študente s posebnim statusom ZF - Član
Akademski zbor ZF - Član


Vloga predstavnikov letnika

Predstavniki letnikov vseh smeri so bistveni za dobro in hitro informiranost, saj skrbijo za pretok informacij med študenti in Študentskim svetom. Njihove naloge so:

  • s ŠS deliti mnenja študentov o profesorjih in asistentih (pohvale, čestitke, pripombe, kritike...);
  • s ŠS deliti deliti pripombe in pohvale študentov v zvezi z izvajanjem študijskega programa;
  • skrbeti za informiranost SŠ in študentov o tekočih zadevah, v kolikor predstavnikom v SŠ to ne uspe.

Kako nas najdete?

UL ZF | Študenti FB Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. UL ZF | Študenti Instagram

ŠSZF na Facebook-u

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

ŠSZF na Instagram-u

 

 

 

 

 

UL ZF | Študentski svet 2019 2020 skupinska

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.