Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk (ECTS): 180 
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana inženirka radiološke tehnologije (VS), diplomirani inženir radiološke tehnologije (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. inž. rad. tehnol. (VS)

Predstavitveni zbornik

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2019/2020)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2018/2019)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2017/2018)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2016/2017)

Predstavitev Radiološka tehnologija 1. stopnje (od 2013/2014 do 2015/2016)

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja

Študijski program po merilih za prehode iz visokošolskega programa

Študijski program po merilih za prehode iz višješolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)

Študijski program po merilih za prehode iz visokošolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)


Analiza 

Prehodnost v študijskem programu Radiološka tehnologija 1. stopnja

Anketa o študijskem procesu in splošnih pogojih študija študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja na fakulteti

Analiza kakovosti predmetov študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja

2012/21032013/20142014/20152015/2016

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov

POVPREČNA OCENA IZPITOV v študijskem programu Radiološka tehnologija 1. stopnja

Analiza opravljanja izpitov 2018/2019 (vsi predmeti in vsi letniki)

Analiza opravljanja izpitov in izpitnih rezultatov 2017/2018 (vsi predmeti in vsi letniki)

Povprečna ocena izpitov pri posameznih predmetih v študijskem programu Radiološka tehnologija 1. stopnja

1. letnik

 2. letnik

 3. letnik

Strokovni izbirni predmeti


Kontakt

Predstojnica oddelka

viš. pred. Tina Starc, MSc

Namestnica predstojnice oddelka

viš. pred. mag. Mojca Medič

Vodja katedre

doc. dr. Nejc Mekiš

Mentorji

  1. letnik: viš. pred. mag. Mojca Medič
  2. letnik: doc. dr. Nejc Mekiš
  3. letnik: asist. Erna Alukić