Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Radiološka tehnologija

Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk (ECTS): 180 
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana inženirka radiološke tehnologije (VS), diplomirani inženir radiološke tehnologije (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. inž. rad. tehnol. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološka tehnologija je usposobiti strokovnjaka na vseh treh področjih radiološke tehnologije (diagnostična in intervencijska, nuklearno medicinska in radioterapevtska tehnologija). Poleg vsebin s strokovnega radiološko tehnološkega področja in varstva pred ionizirajočimi sevanji so vanj vključene tudi vsebine, ki razvijejo ustrezen sodoben holistični pristop k pacientu, vsebine, ki pomenijo podporo pri opravljanju radiološko tehnoloških posegov in vključuje vse potrebno znane ter pridobivanje praktičnih izkušenj, da lahko diplomant prve stopnje samostojno opravlja poklic.

Diplomant radiološke tehnologije med študijem pridobi znanje in delovne spretnosti, sposobnosti razumevanja ter uporabe znanja, presojanja, sporočanja in sporazumevanja ter učne spretnosti. Diplomant radiološke tehnologije:

 • zna povezovati teoretično znanje z različnih področij s praktičnimi izkušnjami;
 • obvlada temeljno teoretično in praktično znanje ter dela samostojno v interdisciplinarnem timu pri diagnostičnih, terapevtskih in interventnih radioloških posegih, ob tem pa zna tudi ocenjevati in zadovoljevati pacientove potrebe, in sicer ob upoštevanju načel profesionalne etike;
 • je razvil komunikacijske sposobnosti in spretnosti, tudi v mednarodnem okolju;
 • zna analizirati poklicne probleme in sintetizirati ustrezne rešitve, je sposoben sodelovati v interdisciplinarnem timu;
 • opravlja delo skladno z veljavno zakonodajo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji pri diagnostičnih posegih, zna optimizirati doze sevanja in presoditi pravilnost rabe ionizirajočih sevanj z vidika tveganja in koristi za paciente;
 • zna ocenjevati kakovost tehnološkega dela diagnostičnih, interventnih in terapevtskih radioloških postopkov;
 • se vključuje v raziskovalno delo na svojem poklicnem področju;
 • ima razvite učne spretnosti, se samostojno izpopolnjuje na svojem poklicnem področju, ima pozitiven odnos in odgovornost do študija, zna pridobiti in uporabiti informacije iz različnih virov, se zaveda pomena vseživljenjskega učenja.

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2024/2025)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2023/2024)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2022/2023)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2021/2022)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2019/2020)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2018/2019)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2017/2018)

Predstavitveni zbornik Radiološka tehnologija 1. stopnje (2016/2017)

Predstavitev Radiološka tehnologija 1. stopnje (od 2013/2014 do 2015/2016)

Predstavitev študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja

Študijski program po merilih za prehode iz visokošolskega programa

Študijski program po merilih za prehode iz višješolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)

Študijski program po merilih za prehode iz visokošolskega programa Radiologija na študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnja (VS)


Analiza 

Analiza študentske ankete

Prehodnost v študijskem programu Radiološka tehnologija 1. stopnja

Anketa o študijskem procesu in splošnih pogojih študija študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja na fakulteti

Analiza kakovosti predmetov študijskega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja

2012/21032013/20142014/20152015/2016

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov

POVPREČNA OCENA IZPITOV v študijskem programu Radiološka tehnologija 1. stopnja

Analiza opravljanja izpitov in izpitnih rezultatov 2017/2018 (vsi predmeti in vsi letniki)

Povprečna ocena izpitov pri posameznih predmetih v študijskem programu Radiološka tehnologija 1. stopnja

1. letnik

 2. letnik

 3. letnik

Strokovni izbirni predmeti


Kontakt

Predstojnica oddelka

viš. pred. Erna Alukić

Namestnik predstojnice oddelka

izr. prof. dr. Nejc Mekiš

Vodja katedre

izr. prof. dr. Nejc Mekiš

Mentorji

 1. letnik: viš. pred. mag. Mojca Medič
 2. letnik: asist. Laura Dolenc
 3. letnik: doc. dr. Valerija Žager Marciuš
Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »