Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Razpisi

Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično / kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2024/2025

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 31. januar 2024.

Način oddaje prijav

Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 31. januarja 2024.

Obvezne priloge:
1. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh,
2. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku,
3. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava,
4. potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodno opravljeni stopnji študija;

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do vključno 31. 01. 2024, do 12.00 ure, v vložišču ZF (pritličje, soba 16)  ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF do 31. 01. 2024 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti do 31. 01. 2024 (poštni žig).

POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   

Izbor kandidatov

Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali višji nivo obvladovanja jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji ustanovi ter kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.

Na Oddelku za zdravstveno nego in radiološko tehnologijo bodo intervjuji s prijavljenimi kandidati obvezni del izbirnega postopka. Študentje radiološke tehnologije imajo pogoj za prijavo na izmenjavo povprečje ocen najmanj 8 ter da niso nikoli ponavljali letnika. O terminih bodo prijavljeni kandidati obveščeni s strani oddelčnega koordinatorja za mednarodno sodelovanje po roku za oddajo prijav.

Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelčni koordinatorji za mednarodno sodelovanje


Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično / kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2023/2024

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: Upravičeno obdobje razpisa je od 1.9.2023 do 30.9.2024.

Rok oddaje vsaj 30 dni pred začetkom mobilnosti. Prijave sprejemamo do porabe sredstev oziroma do najkasneje do 30. septembra 2024.

Način oddaje prijav

Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u vsaj 30 dni pred začetkom mobilnosti.

Obvezne priloge:
1. originalno potrjen (podpisan in ožigosan) Erasmus+ Sporazum za praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement Student for Traineeship),  
2. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh, ki mora zajemati naslednje informacije:
   - kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti;
   - kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
   - opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …),
3. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku,
4. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava,
5. Prijavnica Erasmus+ SMP 2023/24,
6. veljavno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov in iz katerega je razvidno, da ima študent status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne velja za študente, ki bodo praktično usposabljanje izvedli kot mladi diplomanti, po zaključku študija).

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati vsaj 30 dni pred začetkom mobilnosti, v vložišču ZF (pritličje, soba 16) ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF vsaj 30 dni pred začetkom mobilnosti do 12.00 ure.

POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   

Izbor kandidatov

Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati.

Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelčni koordinatorji za mednarodno sodelovanje


Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično / kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2023/24

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 31. januar 2023.

Način oddaje prijav

Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 31. januarja 2023.

Obvezne priloge:
1. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh,
2. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku,
3. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava,
4. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do vključno 31. 01. 2023, do 12.00 ure, v vložišču ZF (pritličje, soba 16)  ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF do 31. 01. 2023 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti do 31. 01. 2023 (poštni žig).

POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   

Izbor kandidatov

Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali višji nivo obvladovanja jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji ustanovi ter kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.

Na Oddelku za zdravstveno nego in radiološko tehnologijo bodo intervjuji s prijavljenimi kandidati obvezni del izbirnega postopka. Študentje radiološke tehnologije imajo pogoj za prijavo na izmenjavo povprečje ocen najmanj 8 ter da niso nikoli ponavljali letnika. O terminih bodo prijavljeni kandidati obveščeni s strani oddelčnega koordinatorja za mednarodno sodelovanje po roku za oddajo prijav.

Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelčni koordinatorji za mednarodno sodelovanje


Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično / kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2022/2023

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: vsaj 30 dni pred začetkom mobilnosti. Prijave sprejemamo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. junija 2023.

Način oddaje prijav

Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u vsaj 30 dni pred začetkom mobilnosti.

Obvezne priloge:
1. originalno potrjen (podpisan in ožigosan) Erasmus+ Sporazum za praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship),
2. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh, ki mora zajemati naslednje informacije:
   - kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti;
   - kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
   - opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …),
3. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku,
4. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava,
5. veljavno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov in iz katerega je razvidno, da ima študent status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne velja za študente, ki bodo praktično usposabljanje izvedli kot mladi diplomanti, po zaključku študija).

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati vsaj 30 dni pred začetkom mobilnosti, v vložišču ZF (pritličje, soba 16) ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF vsaj 30 dni pred začetkom mobilnosti do 12.00 ure.

POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   

Izbor kandidatov

Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati.

Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelčni koordinatorji za mednarodno sodelovanje


Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično / kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2022/23

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 31. januar 2022.

Način oddaje prijav

Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 31. januarja 2022.

Obvezne priloge:
1. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh,
2. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku,
3. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava,
4. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do vključno 31. 01. 2022, do 12.00 ure, v vložišču ZF (pritličje, soba 16)  ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF do 31. 01. 2022 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti do 31. 01. 2022 (poštni žig).

POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   

Izbor kandidatov

Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali višji nivo obvladovanja jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji ustanovi ter kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.

Na Oddelku za zdravstveno nego in radiološko tehnologijo bodo intervjuji s prijavljenimi kandidati obvezni del izbirnega postopka. Študentje radiološke tehnologije imajo pogoj za prijavo na izmenjavo povprečje ocen najmanj 8 ter da niso nikoli ponavljali letnika. O terminih bodo prijavljeni kandidati obveščeni s strani oddelčnega koordinatorja za mednarodno sodelovanje po roku za oddajo prijav.

Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelčni koordinatorji za mednarodno sodelovanje


Javni razpis za zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2021/2022

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti.

Način oddaje prijav

Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti

Obvezne priloge:
1. v primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija:
-
Erasmus+ sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter
- plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije.

2. v primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom prakse:
- Erasmus+ sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter z opredeljeno vsebino prakse.

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti, v vložišču ZF (pritličje, soba 16)  ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti do 12.00 ure.

POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   

Izbor kandidatov

Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati.

Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelčni koordinatorji za mednarodno sodelovanje

Pogosta vprašanja in odgovori


HousingAnywhere - možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo

Univerza v Ljubljani se je vključila v platformo HousingAnywhere. To je sistem, preko katerega lahko študenti, ki gredo na izmenjavo, oddajo svojo sobo tujemu študentu in si hkrati poiščejo sobo v tujini. Spletna stran platforme: https://www.housinganywhere.com.

Spletno stran lahko uporabljajo študenti UL brezplačno in deluje na principu študent-študentu, brez posrednika. Za dostop do storitve potrebujete elektronski naslov Univerze v Ljubljani.

Kratek predstavitveni video.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »