Javni razpis za zbiranje predlogov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 5. marec 2022.

Način oddaje prijav

Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 5. marca 2022.

Obvezne priloge:
1. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh,
2. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku,
3. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava,
4. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija,
5. potrjen študijski sporazum za prakso s strani delodajalca.

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do vključno 5. 3. 2022, do 12.00 ure, v vložišču ZF (pritličje, soba 16)  ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF do 5. 3. 2022 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti do 5. 3. 2022 (poštni žig).

POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   

Izbor kandidatov

Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali višji nivo obvladovanja jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji ustanovi ter kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.

Na Oddelku za zdravstveno nego in radiološko tehnologijo bodo intervjuji s prijavljenimi kandidati obvezni del izbirnega postopka. Študentje radiološke tehnologije imajo pogoj za prijavo na izmenjavo povprečje ocen najmanj 8 ter da niso nikoli ponavljali letnika. O terminih bodo prijavljeni kandidati obveščeni s strani oddelčnega koordinatorja za mednarodno sodelovanje po roku za oddajo prijav.

Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelčni koordinatorji za mednarodno sodelovanje


Javni razpis za zbiranje predlogov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2021/22

ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 3. marec 2021.

Način oddaje prijav

Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 3. marca 2021.

Obvezne priloge:
1. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh,
2. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku,
3. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava,

4. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do vključno 03. 03. 2021, do 12.00 ure, v vložišču ZF (pritličje, soba 16)  ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF do 03. 03. 2021 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti do 03. 03. 2021 (poštni žig).

POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   

Izbor kandidatov

Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali višji nivo obvladovanja jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji ustanovi ter kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.

Na Oddelku za zdravstveno nego in radiološko tehnologijo bodo intervjuji s prijavljenimi kandidati obvezni del izbirnega postopka. Študentje radiološke tehnologije imajo pogoj za prijavo na izmenjavo povprečje ocen najmanj 8 ter da niso nikoli ponavljali letnika. O terminih bodo prijavljeni kandidati obveščeni s strani oddelčnega koordinatorja za mednarodno sodelovanje po roku za oddajo prijav.

Informacije: Natalija Plankl, Služba za študijske zadeve (soba 13), 01 300 11 22, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelčni koordinatorji za mednarodno sodelovanje


HousingAnywhere - možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo

Univerza v Ljubljani se je vključila v platformo HousingAnywhere. To je sistem, preko katerega lahko študenti, ki gredo na izmenjavo, oddajo svojo sobo tujemu študentu in si hkrati poiščejo sobo v tujini. Spletna stran platforme: https://www.housinganywhere.com.

Spletno stran lahko uporabljajo študenti UL brezplačno in deluje na principu študent-študentu, brez posrednika. Za dostop do storitve potrebujete elektronski naslov Univerze v Ljubljani.

Kratek predstavitveni video.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.