ROK ODDAJE PRIJAV NA ZF: 10. oktober 2020.

Način oddaje prijav

Za prijavo na javni razpis mora kandidat izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u najkasneje do 10. oktobra 2020.
 
Obvezne priloge:
1. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh,
2. Europass C.V. (dostopen na spletnem mestu) v angleškem jeziku,
3. dokazilo o znanju tujega jezika, v katerem bo potekala izmenjava,
4. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija,
5. Izpolnjen in potrjen sporazum o praktičnem usposabljanju (Learning Agreement for Traineeships).
 
Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do vključno 10. 10. 2020, do 12.00 ure, v vložišču ZF (pritličje, soba 16)  ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora biti obvezno opremljena z oznako "Prijava na ERASMUS+".
Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v vložišče UL ZF do 10. 10. 2020 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti do 10. 10. 2020 (poštni žig).

NUJNO je potrebno prijavo z vsemi prilogami poslati tudi po e-pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
POZOR! Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.   

Izbor kandidatov

Vloge bo obravnavala Komisija za mednarodno izmenjavo študentov ZF v sodelovanju z oddelčnimi koordinatorji za mednarodno sodelovanje. Kandidati bodo izbrani na podlagi števila pridobljenih točk, skladno z Merili za ocenjevanje vlog (točka 4.1. razpisa). Izbira se opravi praviloma na podlagi oddanih spletnih prijav, lahko pa tudi dodatno na podlagi intervjujev s kandidati. V primeru enakega števila točk, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali višji nivo obvladovanja jezika, v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji ustanovi ter kandidati, ki se še niso udeležili izmenjave.
Na Oddelku za zdravstveno nego in radiološko tehnologijo bodo intervjuji s prijavljenimi kandidati obvezni del izbirnega postopka. Študentje radiološke tehnologije imajo pogoj za prijavo na izmenjavo povprečje ocen najmanj 8 ter da niso nikoli ponavljali letnika. O terminih bodo prijavljeni kandidati obveščeni s strani oddelčnega koordinatorja za mednarodno sodelovanje po roku za oddajo prijav.
 
 
 
Informacije: Natalija Plankl, Služba za študijske zadeve (soba 13), 01 300 11 22, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 

HousingAnywhere - možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo

Univerza v Ljubljani se je vključila v platformo HousingAnywhere. To je sistem, preko katerega lahko študenti, ki gredo na izmenjavo, oddajo svojo sobo tujemu študentu in si hkrati poiščejo sobo v tujini. Spletna stran platforme: https://www.housinganywhere.com.

Spletno stran lahko uporabljajo študenti UL brezplačno in deluje na principu študent-študentu, brez posrednika. Za dostop do storitve potrebujete elektronski naslov Univerze v Ljubljani.

Kratek predstavitveni video.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..