Predstavitev

Trajanje študija: 4 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 240 
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana sanitarna inženirka (UN), diplomirani sanitarni inženir (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. san. inž. (UN)

Kdo je sanitarni inženir?

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj programa je podati diplomantu znanje, veščine in miselnost za delovanje na higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju s ciljem usposobiti ga za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju ter varovanje človeka pred škodljivimi vplivi okolja, varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka in izboljšanje kakovosti okolja za človekovo zdravje in blaginjo. Diplomant ima znanja iz znanstvenih in teoretičnih osnov stroke, zna povezati teorijo in prakso, se je sposoben vključiti v raziskovalno delo na svojem področju, zna reševati probleme v ožjih in širših kontekstih, zna povezovati znanje in razumevanje na profesionalen način, sposoben je analize, sinteze, obvladovanja in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju higiensko tehničnih, epidemioloških, zdravstveno ekoloških in socialno-medicinskih dejavnosti, je sposoben pridobivati, upravljati in kritično presojati informacije in profesionalno sklepati, se je sposoben samostojno odločati, pozna strokovno terminologijo, je sposoben raziskovanja v vzgoji in izobraževanju na področju sanitarnega inženirstva in komunicirati s strokovnjaki iste in drugih strok.


Predstavitveni zborniki 

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2023/2024)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2022/2023)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2021/2022)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitevni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2019/2020)

Predstavitevni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2018/2019)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2017/2018)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2016/2017)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2015/2016)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2013/2014)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2011/2012)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2010/2011)

Predstavitveni zbornik Sanitarno inženirstvo 1. stopnje (2009/2010)

Predstavitveni zbornik v angleškem jeziku od 2013/2014 dalje 


Analiza

Analiza študentske ankete

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov (2018/2019)

Analiza opravljanja izpitov (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov (od 2011/2012 do 2015/2016)


Kontakt 

Predstojnik oddelka

izr. prof. Rok Fink

Namestnica predstojnika oddelka

pred. dr. Jelena Ficzko

Vodja katedre za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo

izr. prof. dr. Borut Poljšak

Vodja katedre za javno zdravje

doc. dr. Damjan Slabe

Vodja katedre za biomedicino v zdravstvu

izr. prof. dr. Raja Gošnak Dahmane

Vodja katedre za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo

izr. prof. dr. Karmen Godič Torkar

Mentorji

  1. letnik: izr. prof. dr. Mojca Jevšnik
  2. letnik: asist. dr. Romana Krištof
  3. letnik: viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar
  4. letnik: doc. dr. Andrej Ovca
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.