Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Strokovni naziv diplomanta: diplomirana fizioterapevtka (VS), diplomirani fizioterapevt (VS)
Okrajšava naziva: dipl. fiziot. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj študijskega programa Fizioterapija na prvi stopnji je izobraziti in usposobiti bodoče diplomante za:

  • sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti ljudi z omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in/ali sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe, v vseh starostih obdobjih,
  • sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi, v vseh starostnih obdobjih, z namenom ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanja nastanka bolezni in poškodb,
  • samostojno opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranje fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva,
  • kritično razmišljanje in analitično reševanje problemov, ter razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega pristopa,
  • nadaljnje izobraževanje na drugi in tretji stopnji,
  • ozaveščanje o učenju, strokovnem razvoju in razvijanju osebnostnega razvoja kot vseživljenjskem procesu,
  • razumevanje socialnega in kulturnega okvira, v katerem deluje zdravstveno varstvo v Sloveniji.

Mnenja študentov
Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik Fizioterapija 1. stopnje (2022/2023)

Predstavitveni zbornik Fizioterapija 1. stopnje (2021/2022)

Predstavitveni zbornik Fizioterapija 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Fizioterapija 1. stopnje (2019/2020)

Predstavitveni zbornik Fizioterapija 1. stopnje (2018/2019)

Predstavitveni zbornik Fizioterapija 1. stopnje (2017/2018) 

Predstavitveni zbornik Fizioterapija 1. stopnje (2016/2017)


Analiza

Rezultati študentske ankete

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov (2018/2019)

Analiza opravljanja izpitov (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov (2016/2017)

Analiza opravljanja izpitov (od 2011/2012 do 2015/2016)


Kontakt

Predstojnica oddelka

izr. prof. dr. Renata Vauhnik 

Namestnica predstojnice oddelka

asist. dr. Daša Weber

Vodja katedre

viš. pred. mag. Sonja Hlebš

Mentorji

  1. letnik: asist. Maja Petrič
  2. letnik: asist. dr. Polona Palma
  3. letnik: asist. dr. Tina Tomc Žargi
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.