Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Mednarodna mobilnost

erasmus in ul

PROGRAM ERASMUS+

Mobilnost osebja za poučevanje (STA) (v kombinaciji z usposabljanjem (STA-T))

KAJ?
Mobilnost osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ med programskimi državami se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na instituciji gostiteljici v tujini.

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katerekoli programske države, ki so nosilke ECHE listine in s katerimi ima UL podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum za mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja). Pri tem je potrebno biti pozoren, da je Erasmus+ medinstitucionalni sporazum sklenjen za ustrezno študijsko leto in študijsko področje (academic field); izjema so vabljeni predavatelji iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav. Erasmus+ koordinatorji na članicah imajo podatke, s katerimi institucijami v tujini je podpisan ustrezen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog, ki ga bo opravljal gostujoči učitelj, kar potrdi s podpisom Sporazuma za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja), tj. Staff Mobility Agreement for Teaching (and Training).

KDO?
Prijavitelj je lahko zaposleni na UL (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih – zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno). Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oz. višji strokovni šoli, mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca. Prav tako je lahko prijavitelj zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, pri čemer mora biti državljan programskih držav ali državljan druge članice, ki je zaposlen in živi v programski državi. Prednost pri izboru imajo zaposleni, ki se prijavljajo na Erasmus+ mobilnost prvič.

KAM?
Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami, so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja.

KOLIKO ČASA?
Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva in največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja. Dnevom mobilnost se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti.

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja mora poučevanje zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katerokoli krajše obdobje bivanja). Če aktivnost poučevanja poteka v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem, se omejitev zmanjša na 4 ure poučevanja na teden (ali kakršnokoli krajše obdobje obiska). Za vabljeno osebje iz podjetij ni določeno najmanjše število ur poučevanja.

Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu.

ZA KOLIKO?

Erasmus+ STA finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. Erasmus+ STA finančna dotacija za bivanje znaša v študijskem letu 2019/20 od 140 € do 180 € na mesec (odvisno od države mobilnosti). Med upravičene stroške sodijo dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za tujino. Pri izračunu Erasmus+ STA finančne dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija). Slednja v študijskem letu 2019/20 znaša od 20 € do 1500 € (odvisno od razdalje v kilometrih). Med upravičene stroške sodijo javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja bivanja do destinacije mobilnosti na dan prihoda in odhoda. Erasmus+ STA finančna dotacija ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička za prejemnika. Finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi.

Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v času mobilnosti.

 

Mobilnost osebja za usposabljanje (STT)

KAJ?
Mobilnost osebja za namen usposabljanja se v okviru programa Erasmus+ med programskimi državami nanaša na mobilnost osebja v visokošolskih institucij z namenom usposabljanja v tujini. Vključuje izobraževalne obiske na delovnih mestih in opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah. Posledično mobilnost osebja pripomore tudi k povečanju kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na UL v okviru programa Erasmus+.

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine ali katerakoli zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s sedežem v programski državi.

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom usposabljanja, ki ga bo izvajal zaposleni, kar potrdi s podpisom Sporazuma za mobilnost osebja z namenom usposabljanja, tj. Erasmus+ Staff Mobility for Training; Mobility agreement, pred začetkom obdobja mobilnosti.

V okviru STT ni možno opraviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tujini.

KDO?
Prijavitelj je lahko zaposleni na UL (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih – zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno). Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oz. višji strokovni šoli, mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca. Prednost pri izboru imajo zaposleni, ki se prijavljajo na Erasmus+ mobilnost prvič.

KAM?
Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami, so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja.

KOLIKO ČASA?
Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva in največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja. Dnevom mobilnost se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti.

ZA KOLIKO?
Erasmus+ STT finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. Erasmus+ STT finančna dotacija za bivanje znaša v študijskem letu 2019/20 od 140 € do 180 € na mesec (odvisno od države mobilnosti). Med upravičene stroške sodijo dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za tujino. Pri izračunu Erasmus+ STT finančne dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija). Slednja v študijskem letu 2019/20 znaša od 20 € do 1500 € (odvisno od razdalje v kilometrih). Med upravičene stroške sodijo javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja bivanja do destinacije mobilnosti na dan prihoda in odhoda. Erasmus+ STT finančna dotacija ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička za prejemnika. Finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi.

Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v času mobilnosti.


Povezave:
Erasmus Charter for heigher education 2014 - 2020
Erasmus Policy Statement 
Erasmus + za doktorske študente in raziskovalce
Strategija internacionalizacije 2014-2017 (2020)

 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja in usposabljanja v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi in partnerskimi državami (KA107 – mednarodna kreditna mobilnost) za projektno leto 2020

Spletna stran UL ZF za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Nujni piškotki se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Veseli bomo, če nam boste dovolili tudi uporabo preostalih piškotkov, saj vam lahko samo na ta način spletno stran še bolj približamo. Več o piškotkih »