Dobrodošli!

Na Univerzi v Ljubljani je tutorstvo opredeljeno kot sistematično vodenje študentov skozi študij, ki se osredotoča na njihov akademski in osebnostni razvoj. Glede na to kdo je v vlogi tutorja, kakšno obliko pomoči nudi in komu je tutorska pomoč namenjena, v grobem tutorstvo delimo na:
•    učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji
•    študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč praviloma študentje višjih letnikov.

Tutorji učitelji običajno individualno svetujejo svoji skupini študentov o različnih temah, kot so: izbira študijskih predmetov in nadaljevanje študijske poti, kariernih možnostih in drugih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo tekom študija. Kvalitetna izvedba tutorstva tako olajša študij študentom in s tem pripomore k višanju študijske prehodnosti, prejemnikom tutorske pomoči pa znatno poveča kvaliteto študija.

Namen študentskega tutorstva je prav tako nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnem pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti študentov in boljšim študijskim rezultatom.

Obe obliki tutorstva že več let uspešno izvajamo tudi na Zdravstveni fakulteti. Sledijo podatki o kontaktnih osebah, več informacij o posameznih oblikah in izvedbi na ZF pa najdete tudi v obeh ločenih poglavjih.

Koordinatorka (učiteljskega in študentskega) tutorstva ZF:
Barbara Domajnko - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Koordinator študentskega tutorstva ZF:
Kristina Kokotec - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Namestnik koordinatorja študentskega tutorstva ZF:
Demir Koštić - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Učiteljica tutorka za študente s posebnimi potrebami ZF:
Nevenka Gričar - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Učiteljica tutorka za izmenjavo študentov - Erasmus:
Natalija Plankl - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Učitelj tutor za študente s statustom športnika ZF:
Matej Ipavec - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tutorka za študente s posebnimi potrebami:
Vita Kopušar - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Maša Ramšak - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

Tutorka za tuje študente:
Kaja Kastelic - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

Tutor za študente športnike:
Teja Slana -  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 
 
 

Prošnjo z originalnimi dokazili pošljite na naslov:

Zdravstvena fakulteta
Komisija za študente s posebnim statusom
Zdravstvena pot 5
1000 Ljubljana
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.