Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Delovna terapija

Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana delovna terapevtka (VS), diplomirani delovni terapevt (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. del. ter. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija je usposobiti strokovnjaka, ki bo razumel človekovo delovanje na področju skrbi za samega sebe, produktivnem področju in področju prostega časa, v kontekstu okolja. Diplomant delovne terapije bo sposoben samostojne izvedbe delovno terapevtskega procesa; kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja problemov; razumel bo osnove raziskovalnega dela in pomen le-tega za razvoj stroke; poznal bo delovanje zdravstvenega in socialnega sistema v Sloveniji. Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo študenti razvijali naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost uporabe znanja v praksi;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic;
 • sposobnost samoocenjevanja, učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in postopkov;
 • sposobnost prilagajanja novim situacijam.
 • sposobnost kooperativnega dela v skupini;
 • obvladovanje komunikacijskih spretnosti;
 • obvladovanje osnovnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter razvoj kritične in samokritične presoje;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki;
 • sposobnost pridobiti, upravljati in kritično presojati o informacijah.
 • učne spretnosti, samostojno učenje na svojem poklicnem področju, pozitiven odnos in odgovornost za lastno vse-ţivljenjsko učenje;
 • avtonomnost v strokovnem delu.

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje (2024/2025)

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje (2023/2024)

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje (2022/2023)

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje (2021/2022)

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1 stopnje (2019/2020)

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje (2018/2019)

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje (2016/2017)

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje (2017/2018)

Presentation Occupational Therapy

Visokostrokovni študijski program Delovna terapija (stari program) - študijski program je v tiskani verziji dostopen v knjižnici, referatu in vodji študijskega programa

Študijski program po merilih za prehode

Študenti o študiju DT


Analiza

Analiza študentske ankete

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljenih izpitov (2018/2019)

Analiza opravljanja izpitov (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov (od 2011/2012 do 2015/2016)


Kontakt

Predstojnica oddelka

doc. dr. Katarina Galof

Namestnica predstojnice oddelka

pred. Špela Mihevc

Vodja katedre

viš. pred. mag. Alenka Plemelj Mohorič

Mentorji

 1. letnik: viš. pred. mag. Cecilija Lebar
 2. letnik: doc. dr. Katarina Galof
 3. letnik: viš. pred. dr. Alenka Oven
Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »