Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Babištvo

Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180 
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana babica (VS), diplomirani babičar (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. bab. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa babištvo je usposobiti strokovnjaka na področju ginekologije in reproduktivnega zdravstvenega varstva: predporodne, obporodne in poporodne ravni. Visokostrokovni študijski program babištvo temelji na: dejavnostih babic, ki jih predpisujejo sektorske direktive EU, načelih evropskega visokega šolstva (Bolonjski deklaraciji), Zakonu o visokem šolstvu RS, potrebah populacije; upošteva pa tudi sodobne usmeritve razvoja stroke in predvidene potrebe v prihodnosti, dosedanjem delu in izkušnjah babic ter drugih zdravstvenih delavcev na obravnavanem področju, smernicah SZO o varovanju in pospeševanju zdravja (cilji SZO za 21. stoletje), pobudah profesionalnih organizacij (International Confederation of Midwives – ICM, European Association of Midwives – EMA, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester – babic).

Po uspešno končanem študijskemu programu je diplomirana babica oziroma diplomirani babičar usposobljen za:

 • promocijo zdravja, svetovanje pri načrtovanju družine, varovanje reproduktivnega zdravja in posredovanje ustreznih napotitvenih informacij,
 • svetovanje, pomoč ter skrb za ženske z ginekološkimi težavami,
 • pripravo in izvajanje programov šole za starše ter zdravstvenovzgojno delo za zdrav način življenja in izogibanje tveganim dejavnikom za to kategorijo prebivalstva,
 • spremljanje normalnega poteka nosečnosti in izvajanje potrebnih preiskav ter spremljanje stanja zarodka z uporabo ustreznih kliničnih metod in sredstev,
 • ugotavljanje rizične nosečnosti na podlagi ustreznih preiskav in svetovanje v okviru pristojnosti: napotitev k specialistom ob patološki nosečnosti in sodelovanje pri timski obravnavi nosečnice,
 • svetovanje in pomoč ženskam med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju,
 • vodenje normalnega poroda in izvajanje epiziotomije ter dajanje nujne medicinske pomoči pri porodu, če zdravnika ni,
 • prepoznavanje patoloških sprememb pri materi in otroku, ukrepanje v okviru pristojnosti ter napotitev k specialistu,
 • pregledovanje in negovanje novorojenčka in dojenčka ter ukrepanje, kadar je potrebno,
 • svetovanje in pomoč ženskam v menopavznem obdobju,
 • izvajanje babiške nege in zdravljenja, ki ga predpiše zdravnik,
 • vodenje ustrezne zdravstvene dokumentacije in dokumentacije o negi,
 • pedagoško delo za vzgajanje in izobraževanje lastnega kadra ter raziskovalno delo.

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2024/2025)

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2023/2024)

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2022/2023)

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2021/2022)

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2019/2020)


Analiza

Analiza študentske ankete

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov (2018/2019)

Analiza opravljanja izpitov 2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov (od 2011/2012 do 2015/2016)


Kontakt

Predstojnica oddelka

izr. prof. dr. Ana Polona Mivšek

Namestnica predstojnice oddelka

pred. dr. Metka Skubic

Vodja katedre

viš. pred. Tita Stanek Zidarič

Mentorji

 1. letnik: viš. pred. Petra Petročnik
 2. letnik: pred. dr. Metka Skubic
 3. letnik: viš. pred. Tita Stanek Zidarič
Spletna stran UL ZF za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Nujni piškotki se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Veseli bomo, če nam boste dovolili tudi uporabo preostalih piškotkov, saj vam lahko samo na ta način spletno stran še bolj približamo. Več o piškotkih »