Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180 
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana babica (VS), diplomirani babičar (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. bab. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa babištvo je usposobiti strokovnjaka na področju ginekologije in reproduktivnega zdravstvenega varstva: predporodne, obporodne in poporodne ravni. Visokostrokovni študijski program babištvo temelji na: dejavnostih babic, ki jih predpisujejo sektorske direktive EU, načelih evropskega visokega šolstva (Bolonjski deklaraciji), Zakonu o visokem šolstvu RS, potrebah populacije; upošteva pa tudi sodobne usmeritve razvoja stroke in predvidene potrebe v prihodnosti, dosedanjem delu in izkušnjah babic ter drugih zdravstvenih delavcev na obravnavanem področju, smernicah SZO o varovanju in pospeševanju zdravja (cilji SZO za 21. stoletje), pobudah profesionalnih organizacij (International Confederation of Midwives – ICM, European Association of Midwives – EMA, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester – babic).

Po uspešno končanem študijskemu programu je diplomirana babica oziroma diplomirani babičar usposobljen za:

 • promocijo zdravja, svetovanje pri načrtovanju družine, varovanje reproduktivnega zdravja in posredovanje ustreznih napotitvenih informacij,
 • svetovanje, pomoč ter skrb za ženske z ginekološkimi težavami,
 • pripravo in izvajanje programov šole za starše ter zdravstvenovzgojno delo za zdrav način življenja in izogibanje tveganim dejavnikom za to kategorijo prebivalstva,
 • spremljanje normalnega poteka nosečnosti in izvajanje potrebnih preiskav ter spremljanje stanja zarodka z uporabo ustreznih kliničnih metod in sredstev,
 • ugotavljanje rizične nosečnosti na podlagi ustreznih preiskav in svetovanje v okviru pristojnosti: napotitev k specialistom ob patološki nosečnosti in sodelovanje pri timski obravnavi nosečnice,
 • svetovanje in pomoč ženskam med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju,
 • vodenje normalnega poroda in izvajanje epiziotomije ter dajanje nujne medicinske pomoči pri porodu, če zdravnika ni,
 • prepoznavanje patoloških sprememb pri materi in otroku, ukrepanje v okviru pristojnosti ter napotitev k specialistu,
 • pregledovanje in negovanje novorojenčka in dojenčka ter ukrepanje, kadar je potrebno,
 • svetovanje in pomoč ženskam v menopavznem obdobju,
 • izvajanje babiške nege in zdravljenja, ki ga predpiše zdravnik,
 • vodenje ustrezne zdravstvene dokumentacije in dokumentacije o negi,
 • pedagoško delo za vzgajanje in izobraževanje lastnega kadra ter raziskovalno delo.

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2023/2024)

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2022/2023)

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2021/2022)

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Babištvo 1. stopnje (2019/2020)


Analiza

Analiza študentske ankete

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov (2018/2019)

Analiza opravljanja izpitov 2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov (od 2011/2012 do 2015/2016)


Kontakt

Predstojnica oddelka

viš. pred. Anita Prelec

Namestnica predstojnice oddelka

viš. pred. Petra Petročnik

Vodja katedre

izr. prof. dr. Ana Polona Mivšek

Mentorji

 1. letnik: viš. pred. Petra Petročnik
 2. letnik: pred. mag. Metka Skubic
 3. letnik: viš. pred. Tita Stanek Zidarič
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.