Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana ortotičarka in protetičarka (VS), diplomirani ortotik in protetik (VS) 
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. ort. in prot. (VS)

Temeljni cilji programa

Diplomant pridobi znanje, veščine in miselnost za delovanje na področjih preventive, rehabilitacije, izdelave in aplikacije tehničnih pripomočkov ter pri izobraževanju, evalvaciji, raziskovanju in napredku stroke. Temeljni cilj je zaradi napredka tehnologije in povečane zahteve po restavraciji funkcionalnih sposobnosti telesno prizadetih oseb usposobiti diplomanta za individualno proizvodnjo ortopedskih pripomočkov ter ga vključiti v kompleksni sistem zdravstvenega varstva prebivalstva, v katerem bo sodeloval kot enakopraven član rehabilitacijskega tima in s tem prispeval k boljši kakovosti življenja.

Predstavitveni zbornik

Predstavitveni zbornik Ortotika in protetika 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Ortotika in protetika 1. stopnje (2019/2020)

Predstavitveni zbornik Ortotika in protetika 1. stopnje (2018/2019)

Predstavitveni zbornik Ortotika in protetika 1. stopnje (2017/2018)

Presentation Orthotics and Prosthetics 

Predstavitveni zbornik - ortopedska tehnika (stari študijski program)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kdo je ortotik in protetik?


Analiza 

Analiza študentske ankete

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2016/2017)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2015/2016)

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov (2018/2019)

Analiza opravljanja izpitov (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov (od 2011/2012 do 2015/2016)


Kontakt

Predstojnik oddelka

pred. mag. Tomaž Lampe

Namestnica predstojnika oddelka

lekt. Tina Levec

Vodja katedre za ortotiko in protetiko

pred. mag. Tomaž Lampe

Vodja katedre za biofiziko in biomehaniko

doc. dr. Gregor Gomišček

Mentorji

  1. letnik: doc. dr. Gregor Gomišček
  2. letnik: pred. mag. Tomaž Lampe
  3. letnik: lekt. Tina Levec