Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo:
-    predsednik: prodekan za študijske zadeve,
-    pet visokošolskih učiteljev, ki jih predlaga dekan,
-    predstavnik študentov.

Komisija za dodiplomski študij ima sedem članov. Pri delu komisije sodeluje vodja službe za študijske zadeve ali tajnik oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.

Dekan ZF lahko na predsednika komisije prenese pooblastilo za odločanje o študijskih zadevah iz njene pristojnosti. Komisija za dodiplomski študij razpravlja in odloča o strokovnih vprašanjih s področja pedagoškega dela ter pravic in dolžnosti študentov, ki izhajajo iz zakona, ki ureja področje visokega šolstva, Statuta univerze in študijskih programov ZF In predlaga Senatu ZF sprejem ustreznih sklepov.

Koledar rednih sej Komisije za dodiplomski študij v študijskem letu 2022/2023.
Koledar rednih sej Komisije za dodiplomski študij v študijskem letu 2021/2022
.
Koledar rednih sej Komisije za dodiplomski študij v študijskem letu 2020/2021
.
Koledar rednih sej Komisije za dodiplomski študij v študijskem letu 2019/2020
.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.