Predstavitev

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk: 120
Strokovni naslov diplomanta: magistrica zdravstvene nege, magister zdravstvene nege
Okrajšava strokovnega naslova: mag. zdr. nege

Temeljni cilji programa

Cilj tega podiplomskega študijskega programa je zadovoljitev potreb po visoko usposobljenih medicinskih sestrah in drugih zdravstvenih delavcih, ki bodo izvajali najzahtevnejše naloge na področju zdravstvene nege, vodili negovalne time, se vključevali v zdravstvene in interdisciplinarne time, izvajali promocijo zdravja in zdravstveno vzgojno izobraževanje, se ukvarjali s pedagoško dejavnostjo in raziskovanjem.

Cilj programa je usposobiti magistratne za usmerjeno strokovno, organizacijsko in znanstveno razmišljanje ter za reševanje strokovnih, organizacijskih in znanstvenih problemov s področja zdravstvene nege in zdravstva nasploh.

Vsaka stroka se lahko razvija le z lastnim raziskovalnim delom. Te možnosti zdravstvena nega formalno do sedaj ni imela, ker je bilo izobraževanje v stroki zaključeno po visokostrokovni stopnji. Z možnostjo magistriranja in kasneje tudi doktoriranja bo stroka lahko zagotovila lastne raziskovalne kadre in s tem tudi lastne pedagoške kadre z ustreznimi habilitacijami.

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje (2022/2023)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje (2021/2022)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje (2019-2020)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje (2018-2019)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje (2017-2018)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 2. stopnje (2016-2017)


Analiza

Analiza študijskega programa

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljenih izpitov (2019/2020)

Analiza opravljanja izpitov (2018/2019)

Analiza opravljanje izpitov (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov (2015/2016)


Kontakt

Predstojnica oddelka

pred. dr. Manca Pajnič

Namestnica predstojnice oddelka

viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun

Vodja katedre za zdravstveno nego

pred. dr. Mirjam Ravljen

Vodja katedre za zdravstveno vzgojo

doc. dr. Andreja Kvas

Vodja katedre za družbene vidike zdravja in zdravstva

doc. dr. Barbara Domajnko

Mentorji

  1. letnik: doc. dr. Andreja Kvas
  2. letnik: doc. dr. Suzana Mlinar 
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.