Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana laboratorijska zobna protetičarka (VS), diplomirani laboratorijski zobni protetik (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. lab. zob. prot. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj študijskega programa Laboratorijska zobna protetika je usposobiti strokovnjaka na področju dentalne tehnologije, ki ima strokovno-tehnična znanja za samostojno delovanje v zobozdravstvenem timu, ki zna ustrezno komunicirati s pacientom z namenom priprave ustrezne stomatoprotetične restavracije. Diplomant laboratorijske zobne protetike med študijem pridobi znanje ter nekatere spretnosti, sposobnosti razumevanja in uporabe znanja, presojanja, sporočanja, sporazumevanja in samostojnega pridobivanja znanja.

Kaj nudi študij?

  • Široka teoretična in praktična znanja,
  • veliko dobro vodenih praktičnih vaj, ki potekajo v kliničnem okolju,
  • možnost študijskih izmenjav v tujini,
  • sodelovanje pri različnih obštudijskih dejavnostih (tutorstvo, Študentski svet, Študentska organizacija ZF, športno udejstvovanje...),
  • možnost zaposlitve na različnih področjih delovanja.

Predstavitveni zbornik Laboratorijska zobna protetika 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Laboratorijska zobna protetika 1. stopnje (2019/2020)

Predstavitveni zbornik Laboratorijska zobna protetika 1. stopnje (2018/2019)

Predstavitveni zbornik Laboratorijska zobna protetika 1. stopnje (2017/2018)

Predstavitveni zbornik Laboratorijska zobna protetika 1. stopnje (2016/2017) 


Analiza

Analiza študentske ankete

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2016/2017)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2015/2016)

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljenih izpitov (2018/2019)

Analiza opravljanja izpitov (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov (od 2011/2012 do 2015/2016)


Kontakt

Predstojnik oddelka

pred. mag. Tomaž Lampe

Namestnica predstojnika oddelka

lekt. Tina Levec

Vodja katedre za ortotiko in protetiko

pred. mag. Tomaž Lampe

Vodja katedre za biofiziko in biomehaniko

doc. dr. Gregor Gomišček

Mentorji

  1. letnik: Peter Bohinc
  2. letnik: Peter Bohinc
  3. letnik: Peter Bohinc