Predstavitev

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani zdravstvenik (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. m. s. (VS), dipl. zn. (VS)

Temeljni cilj programa

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika, za delo na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Diplomant programa med študijem pridobi znanje in spretnosti, sposobnosti razumevanja in uporabe znanja, odločanja, sporočanja, sporazumevanja in samostojnega pridobivanja znanja.

Diplomant pozna in upošteva načela profesionalne etike, povezuje teoretično znanje z različnih področij s praktičnimi izkušnjami pri delu s pacienti, obvlada teoretično in praktično znanje za samostojno opravljanje negovalnih posegov in za opravljanje dela v interdisciplinarnem timu pri izvajanju diagnostičnih in terapevtskih posegov, ceni spoznanja sorodnih ved in jih povezuje s stroko, ima razvite komunikacijske sposobnosti, tudi v mednarodnem prostoru, sprejema pedagoško delo za vzgajanje in izobraževanje lastnega kadra ter sprejema raziskovalno delo.


Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 1. stopnje (2022/2023)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 1. stopnje (2021/2022)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 1. stopnje (2020/2021)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 1. stopnje (2019/2020)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 1. stopnje (2018/2019)

Predstavitveni zbornik Zdravstvena nega 1.stopnje (201/-2018)

Uvodna predstavitev za bruce (2018/2019)


Analiza

Analiza študijskega programa

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljenih izpitov (2019/2020)

Analiza opravljanja izpitov (2018/2019)

Analiza opravljanja izpitov (2017/2018)

Analiza opravljanja izpitov od 2014/15 do 2015/16


Kontakt

Predstojnica oddelka

pred. dr. Manca Pajnič

Namestnica predstojnice oddelka

viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun

Vodja katedre za zdravstveno nego

pred. dr. Mirjam Ravljen

Vodja katedre za zdravstveno vzgojo

doc. dr. Andreja Kvas

Vodja katedre za družbene vidike zdravja in zdravstva

doc. dr. Barbara Domajnko

Mentorji

  1. letnik: asist. Tina Kamenšek
  2. letnik redni študij: asist. Špela Plesec
  3. letnik: viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.