CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je srednjeevropski program, namenjen spodbujanju mobilnosti študentov in učiteljev, ki deluje na osnovi mrež (network). Študentje in profesorji se izmenjujejo znotraj fakultetnih mrež, ki jih ustanovijo posamezne univerze, fakultete ali njihovi oddelki za posamezna področja. Možne so tudi izmenjave t.i. prostih študentov, ki gredo lahko na izmenjavo, četudi njihova fakulteta ni vključena v mrežo.

V programu CEEPUS sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav:

 • Albanija
 • Avstrija
 • Bolgarija
 • Bosna in Hercegovina
 • Češka
 • Črna gora
 • Hrvaška
 • Kosovo
 • Madžarska
 • Makedonija
 • Poljska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Srbija

Seznam vseh mrež in podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani programa CEEPUS in na spletni strani nacionalne agencije CMEPIUS – Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.