Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Obrazci, vloge

Vprašalnik COVID-19 za študente

Povezava na: 
Pravila in navodila v zvezi s študijem na ZF
Pravilnike ZF
Pravilnike UL

Vloga za vračilo po dobropisih in na podlagi preplačil

Vloga za nadaljevanje / dokončanje študija po prekinitvi

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora (v skladu s Statutom UL) za nadaljevanje študija vložiti prošnjo na Komisijo za dodiplomski / magistrski študij.
Prekinitev študija se šteje od dne, ko je študent izgubil status študenta.
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi Komisija za dodiplomski / magistrski študij, študentu diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko Komisija za dodiplomski / magistrski študij poleg določitve diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil.
Študenti, ki želijo nadaljevati / dokončati študij po več kot dveletni prekinitvi, morajo oddati prošnjo za nadaljevanje / dokončanje študija preko študentskega informacijskega sistema VIS. Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje / dokončanje študija in niso aktivni v študentskem informacijskem sistemu (VIS). 
Prošnja za nadaljevanje študija
Prošnja za dokončanje študija
Natisnjeno prošnjo (če kandidat ni aktiven v študentskem informacijskem sistemu) je potrebno podpisano oddati v Vložišču Zdravstvene fakultete ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Zdravstvena fakulteta, Služba za študijske zadeve, Zdravstvena pot 5, 1000 LJUBLJANA.
Komisija za dodiplomski / magistrski študij obravnava prošnje na rednih sejah.
Po obravnavani prošnji za nadaljevanje / dokončanje študija je izstavljen račun za plačilo zneska, določenega in veljavnega s cenikom Univerze v Ljubljani . Odločbo prejmejo kandidati priporočeno po pošti.
Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov po telefonu ni mogoče pridobiti informacij o rešitvi prošnje.

Preberite več

Prošnja o opravljanju manjkajočih študijskih obveznosti za osebe brez statusa

5. opravljanje izpita

6. opravljanje izpita

Izjava o neopravljanju praktičnega usposabljanja

Namera o opravljanju izbirnih predmetov na drugi fakulteti Univerze v Ljubljani

Namera za opravljanje praktičnega usposabljanja

Prošnja za menjavo izbirnega predmeta

Prošnja za priznanje obveznega praktičnega usposabljanja

Priznanje predmeta

Vloga za prijavo teme zaključnega dela na prvi in drugi stopnji

Obrazec za recenzijo pisnih del

Vloga za podaljšanje teme zaključnega dela na prvi in drugi stopnji

Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti


 

Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »