HABILITACIJSKA PODROČJA UL ZF

Povezava do spletne strani UL, Habilitacije

VELJAVNI PREDPISI UNIVERZE V LJUBLJANI IN ZDRAVSTVENE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani - UPB št. 4 z dne 25. 5. 2021, velja od 17. 6. 2021 dalje

Sklep 31. seje Senata UL z dne 20. 10. 2020 - možnost uveljavljanja specifičnih okoliščin pri izkazovanju pogoja delovanja v tujini zaradi pandemije COVID-19

Sklep 27. seje Senata UL z dne 21.4.2020 -  posledice pandemije COVID-19 (neprekinjeno delovanje v tujini in podaljšanje dobe izvolitve)

Navodila za izvajanje Meril (tehnična navodila) - UPB št. 2 z dne 16. 6. 2020, velja od 1. 8. 2020 dalje

Priloge UL ZF k  Merilom - UPB, sprejeto na 3. seji Senata UL dne 19.12.2017, velja od 21.12.2017 dalje

Spremembe Prilog UL ZF k Merilom, sprejete na 10. seji Senata UL dne 25.09.2018, velja od 27.09.2018 dalje

Spremembe Prilog UL ZF k Merilom, sprejete na 21. seji Senata UL dne 22.10.2019, velja od 26.10.2019 dalje 

Priloge UL ZF k Merilom – NPB št.1

Navodila glede postopka ugotavljanja obstoja interesa, sprejeta dne 14.10.2020

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 30.9.2015

Pravilnik o preizkusnem predavanju - v Wordu

 

Dokumenti v angleškem jeziku

Criteria for Appointment to the Titles of University Teachers, Researchers and Associates at the University of Ljubljana, official consolidated text No. 3, valid from 1 August 2020

Instructions for Implementation of the Criteria (technical instructions), official consolidated text, valid from 1 August 2020

Priloge UL ZF k Merilom - NPB št.1_prevod_ENG

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOG

Kandidati morajo pri pripravi vlog za izvolitve v nazive OBVEZNO uporabiti elektronske predloge »Predstavitev kandidata ob vlogi za izvolitev v naziv«, objavljene v nadaljevanju:

Strokovni sodelavec
Asistent
Predavatelj
Višji predavatelj
Docent
Izredni profesor
Redni profesor

ARHIV

           Spremembe Priloge UL ZF k Merilom, z dne 30.5.2017
           Priloge UL ZF k Merilom, z dne 23.4.2012
           Interpretacija 12. in 13. člena Meril za UL Zdravstveno fakulteto - stara Merila iz leta 1996 in spremembe
           Navodilo kandidatom za izvolitve v nazive za habilitacijska področja na ZF 
           Pregled dela in točkovalnik - v Wordu

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.