V organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma UL ZF je dne 10.5.2018 potekalo predavanje z naslovom "Uporaba domperidona (Tametila) med laktacijo / Domperidone and lactation".

Predaval je Teddy Roorda, Univerzitetna bolnišnica Erasmus Rotterdam, Nizozemska. 


V organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma UL ZF je dne 18.05.2017 potekalo vabljeno predavanje z naslovom "Maternal health and maternal Morbidity in Ireland".

Predavala je Assist. Prof. Dr. Deirdre Daly, Trinity College Dublin, Irska.  


V organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma UL ZF je dne 16.05.2017 potekalo vabljeno predavanje z naslovom "Perspectives on Intersections of Urbanization, Water Security and Food Safety".

Predaval je Prof. Dr. Bryan W. Brooks, Baylor University, ZDA.


V organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma UL ZF je dne 09.05.2017 potekalo vabljeno predavanje z naslovom "The Role of Midwife in Ultrasound Screening During Pregnancy".

Predavala je Minna Perälä, TtM, MNSc, Senior Lecturer, Oulu University of Applied Sciences, School of Health and Social Care, Finska.


V organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma UL ZF je dne 31.3.2017 potekalo vabljeno predavanje z naslovom "Spolnost v nosečnosti in po porodu".

Predaval je prof. dr. Goran Arbanas, dr. med., psihiater in seksualni terapevt, predsednik Hrvaškega združenja seksualnih terapevtov.


V organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF UL je dne 11.12.2015 ob 10.00 uri v predavalnici 117 Zdravstvene fakultete potekalo vabljeno predavanje z naslovom: Influence of synthetic and natural, acidic macromolecules on precipitation of calcium carbonate.

Predavala je dr. Branka njegić Džakula z Ruđer Bošković Institute, Zagreb.


V organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF UL je dne 06.10.2015 ob 12.15 uri v predavalnici 301 Zdravstvene fakultete potekalo vabljeno predavanje z naslovom: Modelling of anti-bacterial effect of nanostructured surfaces.

Predaval je dr. Vladimir Baulin z Universitat Rovira i Virgili.


V organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF UL je dne 26.11.2014 ob 11.00 uri v predavalnici 118 Zdravstvene fakultete potekalo vabljeno predavanje z naslovom: When bacteria adhere to a surface there is more to it than counting numbers.

Predaval je prof. dr. Henk J. Busscher z University Medical Centre Groningen, Groningen, Netherlands.


V tednu med 14. in 17. aprilom 2014 je na Zdravstveni fakulteti v okviru Oddelka za zdravstveno nego potekal obisk predstavnikov partnerske institucije University of South Bohemia in Češke Budejovice, Faculty of Health and Social Studies.

V okviru obiska so potekali pogovori na Oddelku za zdravstveno nego in Oddelku za babištvo, z mednarodno in projektno pisarno ter vodstvom fakultete o različnih možnostih sodelovanja pri izmenjavi študentov in učiteljev, na področju znanstveno-raziskovalnega dela ter na področju razvojnih projektov. Gostje so si ogledali laboratorije ZF ter Onkološki inštitut.

Obisk Češka april 2014 

 


V petek 14.3.2014 je Zdravstvena fakulteta (Oddelek za fizioterapijo) gostila kolege iz Nishikyushu University, Faculty of Rehabilitation Sciences.

Ogledali so si klinični bazi za praktično usposabljanje študentov fizioterapije URI Sočo in UKC Ljubljana. Dr. Hiroshi Otao je imel na Zdravstveni fakulteti predavanje, kjer je predstavil študij fizioterapije na Japonskem, tradicijo fizioterapije na Japonskem in svoje raziskovalno delo. Pogovor je tekel o možnostih izmenjave učiteljev in študentov ter raziskovalnem sodelovanju.

Obis Japonska otao 2

obisk Japonska Otao


V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo iInternacionalizacijo slovenskega visokega šolstva je na Oddelku za zdravstveno nego gostovala dr. Kaijaleena Serlo z Oulu University of Applied Sciences, Finska.

Dr. Kaijaleena Serlo je s svojim širokim znanjem obogatila predavanja pri predmetu Organizacija in management v zdravstveni negi. Predmet se izvaja v 3. letniku programa Zdravstvena nega, nosilec je dr. Andrej Starc.

IMG 1553

Študentje so dr. Serlo spoznali že jeseni, ko se je na UL ZF odvijala konferenca EIPEN, zato so se že vnaprej preko spletne učilnice povezali z njo in do njenega prihoda že opravili določene skupinske naloge. Odzivi študentov so bili zelo pozitivni in upamo, da se sodelovanje pri tem predmetu nadaljuje tudi v prihodnjih letih.

       IMG 1552

  INTERNACIONALIZACIJA ul LOGOTIPI kopija


Med 24.2. in 25.2.2014 je Oddelek za babištvoje v okviru programa ERASMUS+ gostil gospoda Rista Järvanpää, ki je zaposlen na področju socialnega dela in deluje tudi kot glasbenik ter gospo Ullo Paananen, diplomirano babico.

Tematika njunih predavanj je bila glasba. Gospod Järvanpää je študentom predaval o moči in pomenu glasbe v času zdravljenja. Zelo smo bili veseli, ko je z nami delil tudi svojo osebno zgodbo s premagovanjemtežke bolezni, vredno poguma in spoštovanja. Ne dolgo pred postavitvijo diagnoze je dobil ponudbo finskega radia, da napiše in izda CD s pesmimi za otroke. To glasbeno ustvarjanje in »okupacija misli« sta mu predvsem v psihičnem pogledu pomagala pri premagovanju stisk. Pravi, da je bila zanj glasba v tistem obdobju odrešilna.

IMG 1540

Gospa Paananen je govorila o »birth-song« ali poslovenjeno "glasbi rojstva". Sama se namreč zelo zavzema za naraven porod in deluje na področju tudi kot raziskovalka starih načinov rojevanja. Zanima jo učinek glasu pri sproščanju. Globok, nizek glas nas namreč pomirja in posledično sprosti, kar je v času rojevanja še kako pomembno. Opisovala je različne primere, kako ji je uspelo porodnice motivirati in spodbuditi k uporabi te tehnike, kar je zelo pripomoglo k pospešitvi poroda.

V živahni razpravi, je svojo podobno izkušnjo (o móči lastnega glasu) delila z nami tudi ena izmed študentk, ki je o tem brala in ravno tako uspešno vodila enega izmed naravnih porodov. Mednarodno sodelovanje, izmenjava izkušenj ter odzivi študentov in predavateljev nas učijo, da bi bilo potrebno takšne aktivnosti nadalje spodbujati.

Hvala vsem, ki ste pri teh aktivnostih sodelovali.


Dne 13. marca 2013 je na Oddelku za babištvo študentom 3. letnika predavala gostujoča predavateljica iz ZDA Bette Williams z naslovom: Discussion about differences in midwifery education and practices in USA and Slovenia.

Bette Williams je specialistka s področja babištva z naslednjimi certifikati: RN (Registered Nurse), BSN (Bachelor of Science in Nursing Degree from Pacific Lutheran University), CCE (Certified Childbirth Educator since 2005), CPFI (Certified Perinatal Fitness instructor since 2006), CIME (Certified Infant Massage Educator since 2006), CBC (Certified Breastfeeding Counselor since 2006).


Nagrada za najboljši poster na konferenci Nanotoxiology 2012, Peking

Raziskovalci dobili nagrado za najboljši poster na konferenci Nanotoxicology 2012, Peking.

Presenting author: Barbara Drašler
Soavtorji: Barbara Drasler, Damjana Drobne, Sara Novak, Matej Hočevar, Matjaž Godec, Sabina Boljte, Aleš Iglič, Veronika Kralj-Iglič, Jernej Zupanc.

Poster


Študenta UL ZF izbrana na natečaju »TheBigThink«

Študentka 2. letnika zdravstvene nege (II. st.) Eva Dolenc in študent 3. letnika sanitarnega inženirstva (I. st.) Uroš Glavan sta bila izbrana na natečaju »TheBigThink« v kategoriji kakovostno staranje.

Univerza v Ljubljani je pristopila k projektu Evropske komisije z imenom »TheBigThink«, ki želi ponovno napisati izvorno kodo Evrope ("Retype Europe's Source Code"). Evropska unija je tako do 15. junija 2012 zbirala ideje iz naslednjih kategorij:
-    nezaposlenost mladih,
-    kakovostno staranje,
-    podjetništvo,
-    zdravje in
-    pravice na Internetu.

foto 1

Študenti 40 najboljših idej iz Slovenije, med njimi tudi Eva in Uroš, so bili povabljeni na največji tehnološki festival na svetu, ki je potekal od 21. do 26. avgusta 2012 v Berlinu. Na festivalu je sodelovalo več kot 10 000 udeležencev iz vsega sveta. Eva je bila izbrana z idejo »Bodimo solidarni - spodbujajmo aktivno in kakovostno življenje starejših s tečajem prve pomoči za starostnike!«, Uroš pa s predlogom »8 preventivnih ukrepov za upočasnitev staranja«.

Tako svojo izkušnjo opisujeta Eva in Uroš:

» Na natečaju "TheBigThink" sva bila izbrana v kategoriji kakovostno staranje. S tem sva dobila priložnost in se udeležila tehnološkega festivala v Berlinu, ki je potekal med 21. in 26. avgustom.

foto 2

Dogodka se je skupaj udeležilo približno 10000 ljudi iz vsega sveta. Poleg udeležbe na festivalu sva poslušala govore znanih osebnosti, se udeležila nekaj zanimivih predavanjih ter sodelovala v debatah in delavnicah.


Na festivalu je bilo postavljenih več različnih odrov, vsak z drugačnimi vsebinami. Nama najbližji je bil oder, kjer so bile prikazane novosti in nekatere ideje, tudi za vsakodnevno življenje na področju biotehnologije in obnovljivih virov energij.

Festival sva doživela kot multinacionalni dogodek v obliki druženja in spoznavanja novih ljudi. Študente Zdravstvene fakultete pozivava, naj zberejo pogum in se poskušajo udeležiti čim več obštudijskih dogodkov, saj ga ni čez doživetja in dragocene izkušnje, ki predstavljajo dobro popotnico za prihodnost.«

foto 3


V okviru študijskega obiska na Zdravstveni fakulteti je dr. Katie Adamson, University of Washington, Tahoma dne 22.3.2012 predavala študentom Babištva 1 - 1. st. na temo "Global Health".


Oddelek za zdravstveno nego je v času od 28.11. do 3.12.2011 organiziral International Nursing Week.

Namen mednarodnega tedna je bilo povabiti predavatelje iz tujih institucij, s katerimi sodelujemo v okviru programa Erasmus in jim omogočiti ogled ZF, kliničnih baz ter možnost predavanja na Simpoziju Dan Stane Kavalič. Seveda smo jih seznaniti tudi  nekaterimi naravnimi, zgodovinskimi in kulturnimi lepotami naše države.

Z obiskom so nas počastili:

•    Bente Skogen, Stord/Haugesund University College, Norveška;
•    Hellen Dhal, Stord/Haugesund University College, Norveška;
•    Anita Moen, Stord/Haugesund University College, Norveška;
•    Lief-Steinar Alfsvag, Stord/Haugesund University College, Norveška;
•    Malgorzata Nagorska, Rzeszow University, Poljska;
•    Nora Farkas, University of Debrecen, Madžarska;
•    Senada Hajdarević, Umea University, Švedska.

Aktivnosti, ki smo jih pripravili v tem tednu so bile:

•    sestanek z Erasmus koordinatorji;
•    posvet o Bolonjski reformi;
•    neformalno druženje s člani oddelka za ZN;
•    obisk in ogled Onkološkega inštituta Ljubljana ter Medicinskega simulacijskega centra Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana;
•    predstavitev za študente ZN – možnost izmenjave na Poljskem;
•    simpozij Dan Stane Kavalič, kjer je večina tujih predavateljev aktivno sodelovala;
•    ogled Postojnske jame, Predjamskega gradu in Bleda.


Dne 14.11.2011 in 15.11.2011 sta v okviru Erasmus izmenjave potekali predavanji gostujočih predavateljic iz Oulu University of Applied Sciences, Finska

  • "Anatomija gastrointestinalnega trakta", Sari Myllyla
  • "Anatomija kardiovaskularnega sistema", Heidi Vierimaa.

Predavanji sta potekali v okviru predmeta Anatomija in fiziologija s patologijo.


Dne 9.11.2011 je na Zdravstveni fakulteti potekal strokovni obisk študentov Zdravstvenog veleučilišta Zagreb.

Udeleženci so se seznanili z vsebino ter načinom izvajanja študijskih programov Zdravstvena nega. Študentje Zdravstvene fakultete so gostom so predstavili tudi svoje praktične izkušnje s študijem na Zdravstveni fakulteti.

V času strokovnega obiska je v okviru Mednarodnega znanstvenega foruma potekalo vabljeno predavanje prof. dr. sc. Sonje Kalauz z naslovom »Izobraževanje medicinskih sester v Republiki Hrvaški danes in izzivi reguliranega poklica (direktive EU)«. 

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.